Eksoten hallituksen päätökset 20.4.2016

Julkaistu: 21.4.2016 9:40
Päivitetty: 21.4.2016 9:42

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 20.4.2016 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Salenius ja Heikki Tanninen.

Päätettiin käsittelyjärjestyksen muutoksesta.

3. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen esitys työssäoppimisesta maksettavista korvauksista luopumisesta


Päätös: Hallitus päätti jättää asian pöydälle uudelleen valmistelua ja lisäselvityksiä varten.

4. Seurantaraportti 3/2016


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Hankintapäätös: tehostetun perhetyön suorahankinta


Päätös: Hyväksyttiin.

6. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2015


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Kotihoidossa olevan hengityshalvauspotilaan ylläpitokorvausmaksun soveltaminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä


Päätös: Hyväksyttiin.

8. Hankintapäätös: teleoperaattoripalvelut 2014-2018


Päätös: Hyväksyttiin.

9. Eksoten osallistuminen sosiaalihuollon asiakastietojen viennin pilotointiin kansalliseen sosiaalihuollon asiakastietojen arkistoon


Päätös: Hyväksyttiin.

10. Saimaan talous- ja tieto Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen


Päätös: Hyväksyttiin. 

11. Eksoten edustajat Saimaan talous ja tieto Oy:n hallituksessa


Päätös: Hyväksyttiin. 

12. Maakunnallisen seniori- ja yhteisösasumisen työryhmän perustaminen


Kokouksessa muutettu päätösesitys:
Eksoten virkamiesedustajat raportoivat strategia- ja tulevaisuusjaostolle, joka ohjaa työtä Eksoten osalta ja toimittaa väliraportit hallitukselle.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Eksoten edustajan nimeäminen Tietomaakunta eKarjala Oy:n yhtiökokoukseen


Päätös: Hyväksyttiin. 

14. Eksoten edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen


Päätös: Hyväksyttiin.

15. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Muut mahdolliset asiat


Hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen sijaiseksi Saimaan talous ja tieto Oy:n yhtiökokoukseen 3.5.2016 valitaan hallituksen I varapuheenjohtaja Katri Pulli.

Päätös: Hyväksyttiin.​Share