Eksoten hallituksen päätökset 7.12.2016

Julkaistu: 8.12.2016 8:00
Päivitetty: 8.12.2016 7:29

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 7.12.2016 kokouksesta:​

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turja ja Marjut Kuvaja.

3. Erikoissairaanhoidon ja diagnostiikkakeskuksen suoritehinnasto 2017


Päätös: Hyväksyttiin.

4. Tiedoksi merkittävät asiat


Lisättiin kokouksessa tiedoksi merkittäviin asioihin:
Itä-Suomen hovioikeuden 7.12.2016 antamat tuomiot 738-755.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Muut mahdolliset asiat


Eksotessa 29.11.2016 työskentelyn aloittanut henkilöstöjohtaja Sanna Puranen ja 17.10.2016 aloittanut tekninen johtaja Jari Akkanen kävivät esittäytymässä hallitukselle. 

Lappeenrannan kaupungin omistajaohjauksesta vastaava viranhaltija, kaupunginsihteeri Juha Willberg, kertoi sote- ja maakunta-uudistuksen sekä julkisista hankinnoista annettua lakia koskevan muutosesityksen vaikutuksista kaupungin ja Eksoten yhdessä omistamiin osakkuusyhtiöihin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.Share