Hoitosuunnitelma on potilaan ja terveydenhuollon yhteistyön tulos

Julkaistu: 10.10.2016 8:10
Päivitetty: 10.10.2016 8:10

​Hoitosuunnitelmasta hyötyvät erityisesti potilaat, joilla on pitkäaikaissairauksia, useita sairauksia tai muuten runsaampi palvelujen tarve. Hoitosuunnitelma tukee potilaan omahoitoa ja helpottaa tietojen hyödyntämistä terveydenhuollossa. Eksotessa järjestetään kuntalaisille tietoiskuja hoitosuunnitelmasta loka-marraskuussa.

Yleisiä pitkäaikaissairauksia ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaus, diabetes, astma sekä tuki- ja liikuntaelinsairaus. Sairauden hoitoon osallistuu Eksotessa useita ammattilaisia, vaikka kokonaisvastuu on hoitavalla lääkärillä. Ammattilaisen työtä helpottaa, kun tärkeimmät potilaan hoitoon liittyvät tiedot on koottu yhteen hoitosuunnitelmaan.

– Terveys- tai hyvinvointiasemalla tai hammashoitolassa tehtyyn hoitosuunnitelmaan kirjataan sekä potilaan että terveydenhuollon tavoitteet, hoitoa koskevat linjaukset, tuki ja seuranta, kertoo avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri Johanna Tulonen-Tapio.
– Hoitosuunnitelman laatiminen aloitetaan aina hoitajan vastaanotolla yhdessä potilaan kanssa.

Hoitosuunnitelma vaatii myös potilaan omaa arviointia​


Hoitosuunnitelma-ajan voi varata suoraan omalta terveys- tai hyvinvointiasemalta tai hammashoitokäynnillä.

– Hoitosuunnitelmakäynnille ei voi tulla valmistautumatta, vaan potilaan pitää pohtia jo etukäteen omaa hoitoaan: mikä toimii ja mikä ei, missä tarvitsisi lisää tukea. Hyvä apu on omahoitolomake, jonka voi tulostaa Eksoten nettisivuilta tai hakea terveys- tai hyvinvointiasemalta tai hammashoitolasta, Tulonen-Tapio toteaa.

– Suunnitelman pohjalta potilas tietää, mitä voi tehdä itse, mitä tukea saa terveydenhuollon ammattilaisilta ja milloin tilannetta arvioidaan uudelleen. Omahoitoon kuuluu monia asioita ruokavaliosta, liikunnasta, suuhygieniasta ja mielen hyvinvoinnista lähtien. Siihen sisältyy myös sairauden lääkehoito ja itsenäinen terveydentilan seuranta.

Hoitosuunnitelmaan voi tutustua avoimissa tietoiskuissa, joita järjestetään Eksoten terveys- ja hyvinvointiasemilla loka-marraskuussa. Tarkemmat ajankohdat on koottu Eksoten nettisivuille: linkki hoitosuunnitelmasivulle 

Valmis hoitosuunnitelma kirjataan valtakunnalliseen OmaKanta-palveluun, jossa se on potilaan luettavissa.Share