Panostus kotikuntoutukseen tuottaa tulosta Eksotessa

Julkaistu: 10.3.2017 12:00
Päivitetty: 10.3.2017 12:13
​Eksote on kyennyt merkittävästi leikkaamaan kustannuksia muun muassa purkamalla laitoshoitoa ja vastaavasti kehittämällä voimakkaasti kotiin vietäviä palveluita, kuten kotikuntoutusta. Samalla olemme osoittaneet, että henkilökuntaa vähentämällä ei välttämättä tehdä tulosta, vaan henkilökuntaa kouluttamalla ja osaamista järkevästi kohdentamalla saadaan asiakkaan ja talouden kannalta paras lopputulos. Eksotessa kotikuntoutuksessa on huomattavasti enemmän toiminta- ja fysioterapeutteja kuin muualla julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa Suomessa. Olemme palkanneet kotikuntoutukseen 25 % aiempaa enemmän fysio- ja toimintaterapeutteja, mikä tarkoittaa noin miljoonan euron investointia. Tällä lisäyksellä, osaamisen keskittämisellä ja prosessien integroinnilla kotihoidon uusien asiakkuuksien määrää on saatu laskettua 56 % aikaisemmasta, mikä tarkoittaa noin 30 % eli kolmen miljoonan euron kustannussäästöä puolen vuoden seurannassa.

Varhainen kuntoutuksen aloittaminen on a ja o

Erityisen hyviä tuloksia saadaan siitä, että asiakkaan kuntoutustarvetta arvioidaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Kotikuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan turvallinen sairaalasta kotiutuminen sekä vahvistaa häntä toimijana omassa elämässään ja arjessa. Kuntoutuksessa harjoitellaan kuntoutujalle tärkeitä päivittäisiä toimintoja ja taitoja sekä kannustetaan kuntoutujaa osallistumaan omaan arkeen aktiivisena toimijana. Kuntoutusjakson aikana ohjataan ja tuetaan myös kuntoutujan läheisiä sekä tehdään tiivistä yhteistyötä kotihoidon työntekijöiden kanssa, jos kuntoutuja on kotihoidon asiakas. Kodinmuutostyöt, arjen- sekä liikkumisen apuvälineet sekä ohjaus- ja neuvonta ovat tärkeä osa turvallista kotiutumista ja kotona asumista. Kotikuntoutuksen avulla kuntoutujien toimintakyky parantuu ja palveluntarve vähentyy.Share