Avosairaanhoidon hoitajakäyntien asiakasmaksut vuonna 2019

Julkaistu: 31.12.2018 9:00
Päivitetty: 31.12.2018 9:10
​Avosairaanhoidon hoitajakäyntien asiakasmaksut vuonna 2019

Eksoten hallitus hyväksyi 5.12.2018 sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksut vuodelle 2019. Terveys- ja hyvinvointiasemilla hoitajien vastaanotoista aletaan periä käyntimaksua vuoden 2019 alusta alkaen. 

Hoitajan vastaanotolla tapahtuvasta suonensisäisestä (i.v) lääkehoidosta perittävä maksu pysyy ennallaan 22,50 €/vuorokausi. Haavahoito maksaa 11,40 €/käynti. Uutena asiakasmaksuna peritään hoitajan vastaanotolla olevista sairaanhoitokäynneistä kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa 11,40 €/käynti. 

​Maksuttomina hoitajan vastaanotoilla säilyvät esimerkiksi rokotukset, silmänpohjakuvaukset, INR-pikamittari seurantakäynnit sekä työttömien- ja maahanmuuttajien terveystarkastukset.

Suurin osa sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista perustuu asiakasmaksulakiin ja -asetukseen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992). Laki ja asetus määrittelevät yleensä maksujen enimmäismäärät, joista kunta/kuntayhtymä voi poiketa vain alaspäin.
Share