Jakkara-hanke edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa

Julkaistu: 9.3.2018 9:00
Päivitetty: 9.3.2018 8:53

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) lähtee edistämään taiteen prosenttiperiaatteen laajentamista Jakkara-hankkeella. 1.2.2018 Etelä-Karjalassa käynnistyneen hankkeen tavoitteena on toteuttaa alueelle asiakaslähtöinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma, joka juurruttaa taiteen ja kulttuurin osaksi Eksoten ja kuntien rakenteita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeella edistetään taiteen hyvinvointivaikutuksia lisäämällä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on vakiinnuttaa taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa. Taiteen osallistava käyttö voi pitkällä tähtäimellä vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. −Taide lisää tutkitusti ihmisten hyvinvointia, nopeuttaa toipumista ja ehkäisee syrjäytymistä, kertoo Jakkara-hankkeen projektipäällikkö Aija Rautio Eksotelta. 

Kulttuurihyvinvointi vahvistuu Jakkara-hankkeen myötä Etelä-Karjalassa osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäiseviä palveluita, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pitkäaikaista hoitoa. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma tehdään asiakaslähtöisesti. Asiakkaista itsestään lähtevä toiminta lisää osallisuuden kokemusta, mikä kannustaa edelleen aktiivisuuteen ja lisää hyvinvointia.

Eksoten opetus- ja kulttuuriministeriöltä saama avustus hankkeeseen on 40 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeen prosenttiperiaatteen laajentamisella pyritään jatkossa varaamaan osuus sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksista taide- ja kulttuuripalvelujen hank​​intaan. Aiemmin prosenttiperiaatteella tarkoitettiin lähinnä rakennushankkeisiin liittyneitä taidehankintoja. 

Jakkara-hankkeen toteuttajina ovat Eksote, Etelä-Karjalan liitto, Kaakon taide ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom. Share