Väkivaltaa lähisuhteessa - mitä pitää tietää?

Julkaistu: 23.10.2018 10:00
Päivitetty: 23.10.2018 10:18

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) väkivallan vastainen työ kuuluu kaikille ammattilaisille, jotka kohtaavat lähisuhde- ja perheväkivaltaa. Lähisuhdeväkivaltaa kokeneen kannattaa hakea apua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Väkivaltakierteen katkaisemiseen on keinoja. Päivitetty, kattava tietopaketti väkivallan uhreille löytyy Eksoten verkkosivuilta. Materiaaleihin kannattaa tutustua, jos on huolissaan omasta tai läheisen käyttäytymisestä, vaikka varsinaista väkivaltaa ei vielä olisikaan.


Lähisuhdeväkivallan vastaista työtä tehdään Etelä-Karjalassa monitoimijaisena yhteistyönä yli organisaatiorajojen. Toimintamalli on päivitetty ja samalla käytännön ohjeet ja yhteystiedot myös lähisuhteen väkivaltaa kokeneille on päivitetty. Ohjeet sisältävät tietoa muun muassa väkivallan muodoista, väkivallan kierteestä, väkivallan seurauksista ja vaikutuksista.

Ammattilaiset tukevat väkivallan kohdanneita siinä, että he pääsisivät eroon väkivallan kierteestä. 

Väkivaltatilanteesta kannattaa paeta mahdollisimman nopeasti

Lähisuhdeväkivalta esiintyy yleensä kierteessä, jolloin se harvoin jää yhteen tilanteeseen. Riidasta kannattaa vetäytyä, jos tilanteessa on väkivallan uhkaa. Tilanteen jälkeen kannattaa olla mahdollisimman vähän yksin, koska väkivallan uhka voi moninkertaistua, kun on lähtenyt pois väkivallan tekijän luota.

Uhkaukset ja kontaktit kannattaa kirjoittaa ylös päivämäärineen ja kellonaikoineen. Myös väkivaltaisuudet ja muistikuvat on kirjattava ylös mahdolliseksi todistusaineistoksi.

Väkivaltatilanteita voi ennakoida tallentamalla tärkeät numerot puhelimeen etukäteen. Rahaa kannattaa säästää mahdollista lähtöä ja matkakustannuksia varten. Matkaa varten tulisi varata valmiiksi myös tavarat.

Jos tilanteessa on mukana lapsia, heidät tulee ottaa aina mukaan tilanteesta pois lähtiessä, koska puoliso voi kiristää ja käyttää valtaa lasten kautta. Lasten kanssa kannattaa jutella väkivaltatilanteissa toimimisesta.

Lapsiin ja vanhuksiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta voi jäädä helposti piiloon

Vanhuksiin kohdistunut lähisuhdeväkivalta ei tule niin helposti sosiaalitoimen tietoon. Sitä piilotellaan ja vammoja peitellään tarinoilla. Epäilyksiä syntyy esimerkiksi, kun kehossa näkyy selittämättömiä mustelmia. Väkivallan taustalla on usein muistisairaus, jolloin persoonallisuus muuttuu. Sairastunut itse voi käyttää väkivaltaa omaishoitajaansa tai hoitajiaan kohtaan. Omaishoitaja voi väsyä ja jättää muistisairaan hoitamatta tai käyttää häntä kohtaan väkivaltaa. 

Myös lapsiin kohdistunut hyväksikäyttö tai lähisuhdeväkivalta voi jäädä helposti huomaamatta. Lapsi ei yleensä uskalla osaa tai halua ottaa asiaa puheeksi. Hän häpeää ja suojelee vanhempiaan. Jos lapsen käyttäytyminen tai olemus muuttuu, hän on esimerkiksi poikkeuksellisen apaattinen tai rauhaton, se voi olla oire väkivallasta. Se voi toki olla oire jostakin muustakin, joten johtopäätöksiä kannattaa vetää varovaisesti.

Ohjeita ja paikallisia yhteystietoja kannattaa laittaa muistiin

Ohjeita lähisuhdeväkivaltaan löytyy Eksoten sosiaalipäivystyksen verkkosivulta:
http://www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/sosiaalipaivystys/Sivut/default.aspx

Paikalliset yhteystiedot lähisuhde ja perheväkivaltatilanteisiin ovat:

Yleinen hätänumero/poliisi p. 112

Etelä-Karjalan sosiaalipäivystys 24/7 p.040 651 1828
Eksoten lastensuojelun päivystysnumero p. 040 353 9970
Eksoten turvakoti p. 040 351 6477

Poliisi/Kaakkois-Suomi p. 0295 430 331 vaihde (ma-pe klo 8-16.15)
http://www.poliisi.fi/kaakkois-suomi/yhteystiedot

Rikosuhripäivystyksen Lappeenrannan palvelupiste p. 050 501 7994
http://www.mielenterveysseurat.fi/lappeenranta/rikosuhripaivystys-riku/

Etelä-Karjalan Jussi-työ p. 040 765 4953
https://ensijaturvakotienliitto.fi/ek-perhetyo/toiminta/


Lisätietoja:
Kati Loisa, vastaava ohjaaja, Eksoten sosiaalipäivystys ja perhetukikeskus, p. 040 198 8849, kati.loisa@eksote.fiShare