Arviointipäällikkö Myyrä arvioi Eksoten toimintaa

Julkaistu: 12.12.2018 9:00
Päivitetty: 12.12.2018 8:33
​Arviointipäällikkö Myyrä arvioi Eksoten toimintaa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) arviointipäällikkönä syyskuun alussa aloittanut Taija Myyrä tukee Eksoten tarkastuslautakuntaa, jonka tehtävänä on seurata miten Eksote täyttää tehtävänsä kuntalaisten palveluiden tuottajana. Arviointipäällikön tehtävä on Eksotessa uusi. Se perustettiin, koska tarkastuslautakunnalla ei ollut riittävästi resursseja tavoitteiden toteutumisen arviointiin.

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida ovatko Eksoten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Syyskuun alussa tarkastuslautakunnan työn tukena aloitti arviointipäällikkö Taija Myyrä. Hän työskentelee tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Arviointipäällikön tehtävänä on huolehtia, että Eksotelle asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi sekä toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi on käytettävissä kattavat tiedot. 

– Käytännössä toimin tarkastuslautakunnan kokousten valmistelijana ja esittelijänä, teen arviointitutkimuksia eli tuotan tietoa ja etsin arvioinnin tueksi tietoa tarkastuslautakunnalle. Lisäksi arviointikertomuksen valmiste​leminen on minun tehtäväni. Tehtävä on mielestäni kehittämistehtävä, jossa tuotan johdon tueksi tietoa, selostaa Myyrä.

Arviointipäällikköjä on Suomessa vähän

– ”Kollegani” ovat aika vähissä. Valtakunnallisestikin olemme melko pieni ja kirjava porukka. Pelkästään ulkoista arviointia tekeviä arviointipäällikköjä on tietääkseni vain Helsingin kaupungilla ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Tarkastuspäällikköjä, rotaareja ja muita samankaltaista työtä tekeviä toki on, mutta usein heidän tehtävässään on yhdistetty sekä sisäinen että ulkoinen tarkastus. Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen yhdistäminen tuo haasteensa riippumattomuuden näkökulmasta, sillä ulkoinen tarkastus tulisi järjestää johdosta riippumattomana.

Arviointipäällikkö tekee yhteistyötä paitsi Eksoten sisäisen tarkastajan, henkilökunnan ja johdon, myös muiden tarkastuslautakuntien (kuten Imatra ja Lappeenranta) tarkastajien ja valvovien tahojen kuten AVIn ja Valviran kanssa.Share