Eksote avaa kumppaneille mahdollisuuden osallistua sote-alan digitalisointiin

Julkaistu: 16.8.2018 11:20
Päivitetty: 16.8.2018 11:25
​Eksotessa käynnistyy kuluvan syksyn aikana Testbed-ohjelma, joka avaa yhteistyökumppaneille mahdollisuuden integroitua Eksoten käyttämään sähköisen asioinnin alustaan ja hyödyntää sen palveluita. Hankkeessa luodaan Etelä-Karjalaan innovaatio- ja testiympäristö, joka mahdollistaa teknologian ja älykkäiden palveluiden kehittämisen aidoissa palvelutapahtumissa. Alustan tuottaa 2M-IT Oy.

Eksote on jo vuosia hyödyntänyt 2M-IT:n tuottamaa sähköisen asioinnin HYVIS-AVPH -alustaa, joka koostuu Eksoten ja muiden sosiaali- ja terveyspiirien yhteistyössä tekemien projektien sekä kansallisien kehitysprojektien tuloksista. Kokemukset alustasta ovat rohkaisevia. Eksoten alueella jo yli 30 % asukkaista on käyttänyt alustaa, ja sen tulokset toiminnan tehostamisessa ovat hyviä. 2M-IT:n sähköiset asiointipalvelut ovat käytössä 109 kunnassa.

Nyt Eksote on yhdessä alustan tuottajan 2M-IT Oy:n kanssa käynnistämässä ekosysteemiohjelmaa, joka tähtää sähköisen asioinnin avaamisen markkinoille. Ohjelmassa tähdätään siihen, että yhteistyökumppanit pystyvät helposti integroitumaan alustaan ja hyödyntämään alustan valmiiksi tarjoamia teknisiä alustapalveluita. Kansalaiset, yritykset, oppilaitokset ja julkinen sektori yhdessä luovat ja kehittävät palveluista tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia. Innovointi, tutkimus ja teknologian kehitys tapahtuvat aidossa ympäristössä, palvelutapahtumissa.

Tavoitteena on saada asiakkaille sujuvammat palvelut

– Tavoitteenamme on ekosysteemikehittämisen avulla kyetä huomioimaan asiakas kokonaisuutena, sujuvoittamaan hänen palvelupolkuaan ja hoitamaan hänen asiansa mahdollisimman tehokkaasti kerralla kuntoon. On kaikkien etu, että ratkaisujen toteuttamisen aikataulu nopeutuu ja kustannukset keventyvät. Kumppanit pääsevät kokeilemaan ratkaisujaan matalalla kynnyksellä tietoturvallisessa ympäristössä ja sovittamaan ratkaisuitaan markkinatarpeita vastaaviksi, toteaa Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko.

– Toimintamalli on merkittävä edistysaskel, jonka kautta saadaan hyödynnettyä jo kansallisesti kehitettyjä ratkaisuja entistä tehokkaammin. 2M-IT tukee asiakkaitaan heidän toiminnan kehittämisessä tarjoamalla avoimesti olemassa olevia ratkaisujaan yhteistyön osaksi, kertoo Jari Nevalainen, 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja.

Sähköisen asioinnin ekosysteemitoimintaa tukevat palvelut tulevat vaiheittain käyttöön. Ensimmäiset palvelut ovat käytettävissä syksyn kuluessa ja ensimmäisiä kumppaneita odotetaan mukaan välittömästi palvelun avauduttua.Share