Eksote ei ole korottanut kotiin kuljetetun aterian asiakasmaksuja

Julkaistu: 19.7.2018 10:05
Päivitetty: 19.7.2018 10:05

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallitus päätti 30.5.2018 osana talousarvion 2018 tasapainottamista, että asiakasmaksut korotetaan 1.7.2018 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaisesti enimmäismäärään, lukuun ottamatta terveyskeskusmaksuja.

Eksoten hallituksen päätös ei sisällä tuloperusteisten asiakasmaksujen korotuksia, joihin kuuluvat esimerkiksi säännöllisen kotihoidon maksut, mukaan lukien ateriamaksut. 
 
– Kotihoidon ateriamaksuissa hallituksen päätöksen toimeenpanossa on tapahtunut valitettava tulkintavirhe, sanoo Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen pahoittelee tulkintavirhettä ja siitä aiheutunutta ylimääräistä huolta Eksoten kotihoidon asiakkaille ja heidän läheisilleen.

– Virheellinen tieto ateriamaksun korottamisesta on ehtinyt lähteä noin 700 asiakkaalle. Olemme yhteydessä asiakkaisiin ja oikaisemme virheellisen tiedon. Virheellisiä laskuja asiakkaille ei Eksotesta ennättänyt lähteä, Kosonen sanoo. 

Kotihoidon tukipalvelujen maksuista, kuten ateriamaksuista, ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa. Eksotessa kotiin kuljetetun aterian asiakasmaksut pohjautuvat säännöllisen kotihoidon maksuperusteisiin. Asiakasmaksun määräytymisessä otetaan huomioon tulot ja varallisuuden osalta vain sen tuottama tulo. Kotona annettavan palvelun maksut eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Kotiin kuljetetun aterian asiakasmaksut: 

​​Tulot/kk/henkilö ​*** ​​​​​Maksu/ateria 

  • ​alle 900 € *** 7,10 €
  • 901–1 100 € *** 8,10 €
  • 1 101–1 500 € *** 9,30 € 
  • 1 501–2 000 € *** 10,40 € 
  • yli 2 000 € *** ​11,30 € Share