Eksote panostaa lastensuojeluun asiakkaat tyytyväisiä

Julkaistu: 25.10.2018 8:00
Päivitetty: 25.10.2018 8:51
​Eksote panostaa lastensuojeluun – asiakkaat tyytyväisiä

Lastensuojelun työntekijöillä on koko Suomessa suuret asiakasmäärät. Työntekijät ovat ylikuormittuneita ja asiakkaiden asioihin ei välttämättä pystytä paneutumaan riittävästi. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) on otettu käyttöön uudenlainen tapa tehdä lastensuojelutyötä. Systeemisessä lastensuojelumallissa työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä, jossa työnjako on selvä ja asiakas kokee tulevansa paremmin kuulluksi. Työntekijät ovat uudesta työtavasta innoissaan ja asiakkaat pääsääntöisesti tyytyväisiä. 

Lastensuojelun sosiaalityö on erityispalvelua, jossa työtä tehdään usein kaikkein heikommissa asemassa olevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Lastensuojelun ammattilaiset ovat kokeneet jäävänsä yksin vaikeiden asioiden kanssa. Siksi Eksotessa on otettu käyttöön systeeminen lastensuojelumalli, jossa ammattilaisista koottu tiimi tekee lastensuojelutyötä moniammatillisesti. Tiimissä mukana ovat lapsen ja vanhemman työntekijät, sosiaalityöntekijät, kliinikko tai perheterapeutti, yksikkökoordinaattori, konsultoiva sosiaalityöntekijä.

Uudessa mallissa yhden työntekijän asiakasmäärää on rajattu, joten kaikkien asiakkaiden tilanteet tunnetaan hyvin. Asiakkaita tavataan tiiviimmin ja kohtaamiselle on riittävästi aikaa. 

Toiminta on aiempaa läpinäkyvämpää. Työssä jalkaudutaan siihen elämään, missä tarve auttamiselle on syntynyt. Perheitä tavataan enemmän heidän omissa kodeissaan ja verkostoissaan. Tavoitteena on, että asiakkaat olisivat mukana tiimikeskusteluissa, kun heidän asioita käsitellään. Lasten ja nuorten kanssa ollaan tiiviisti yhteydessä esimerkiksi puhelimitse. Yhteydenpito ei siis rajoitu vain neuvotteluihin. 

Mallin perheterapeuttinen näkökulma on tuonut uusia työmenetelmiä ja ennen kaikkea uudenlaista ajattelua työskentelyyn. Asiakkaan kokemuksiin ja historiaan tutustuminen nähdään parhaana lähtökohtana toimivalle ongelmanratkaisulle. Kun ihmissuhteet saadaan yksilön tarpeita vastaaviksi ja toimiviksi, oireet ja ongelmallinen käytös käyvät tarpeettomiksi.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä ja työntekijät kokevat mallin hyvänä​

Asiakkailta saatu palaute on myönteistä. He kokevat tulleensa aikaisempaa enemmän kuulluksi. 

Myös työntekijät kokevat uuden mallin hyvänä. Tiimityön kautta he kokevat saavansa enemmän tukea, kun aikaisemmin työskenneltiin työpareittain. Työntekijöiden jaksaminen on parantunut. 

Kaksi Eksoten lastensuojelun työntekijää on kouluttautunut systeemisen lastensuojelun kouluttajiksi ja he kouluttavat nyt kollegoitaan. Kaksi tiimiä on jo koulutettu ja lisää koulutetaan vielä tämän vuoden ja ensi vuoden tammikuun aikana. Lisäksi viime syksynä on perustettu nuorten kehittäjien toiminta, jossa nuoret ovat mukana lastensuojelun kehittämisessä.

Lisätietoja:
Riikka Telanto, vastaava sosiaalityöntekijä, Eksote, p. 0400 781 490, riikka.telanto@eksote.fiShare