Eksote selvittää kuljetuspalvelujen toimintaa

Julkaistu: 13.9.2018 14:00
Päivitetty: 13.9.2018 13:29

Eksoten hallitus käsitteli tänään hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen edellisessä kokouksessa pyytämään selvitystä kiireettömien henkilökuljetusten toteutumisesta ja edellytyksistä purkaa niitä koskevat sopimukset. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) tulee pyytämään kaikilta palveluntuottajilta selvityksiä kuljetuspalvelujen tuottamisesta. Selvityspyynnöt tulevat koskemaan muun muassa puhelinpalvelua, myöhästyneitä kuljetuksia sekä kuljetuksista kieltäytymisiä. Välitettyjä kuljetuksia oli 8663 kappaletta elokuussa 2018.

Eksote edellyttä​ä toimivaa puhelinpalvelua vuoden jokaisena päivänä. Puhelinpalvelussa keskeisinä ongelmina on ollut puuttuva tiedottaminen ja jonotusajat. Puhelinpalveluun on lisätty Eksoten vaatimuksesta nauhoite, jossa tiedotetaan ruuhkatilanteesta puhelimessa. Tilausvälityskeskus on ilmoittanut rekrytoineensa ja edelleen rekrytoivansa henkilökuntaa.

− Eksoten hallitus päätti tänään 12.9. pyytää Kuntalogistiikka Oy:ltä selvityksen siitä, mistä kuljetusten myöhästymiset, puhelinpalvelun viivästykset ja ruuhkatilanteet ovat johtuneet, mitä toimenpiteitä ja milloin Kuntalogistiikka Oy on tehnyt ja tekee puhelinpalvelun saatavuuden parantamiseksi, kertoo Eksoten hallintojohtaja Keijo Siiskonen.

Elokuussa tilauksia oli yhteensä 8663. Näistä myöhästyneitä kuljetuksia oli tilausvälitysjärjestelmän mukaan noin 6,9 prosenttia kaikista kuljetuksista. Jos huomioidaan tilausvälityksen järjestelyvara toivottuun tilausaikaan verrattuna (+/- 20 minuuttia), on myöhästyneiden osuus 2,3 prosenttia.

Kuljetuksista vastaavat palveluntuottajat ovat tilausvälitysjärjestelmän mukaan kieltäytyneet tarjotuista kuljetuksista elokuussa 7681 kertaa. − Palveluntuottajilta hallitus päätti pyytää selvitystä kieltäytymisestä. Kun tarkistellaan myöhästyneitä kuljetuksia, on havaittu, että jokaista myöhästynyttä kuljetusta on tarjottu keskimäärin 4,5 ajoneuvolle, sanoo logistiikkapäällikkö Henna Granqvist.

Kuljetusten onnistumiseen vaikuttaa myös, kuinka paljon ajoneuvoja on Eksoten käytettävissä. Esimerkiksi 24.8.2018 klo 16:15 järjestelmässä oli yhteensä 54 ajoneuvoa. Eksoten kuljetuksissa oli 14 ajoneuvoa ja vapaana 22 ajoneuvoa. Käytettävissä oli siten 36 ajoneuvoa.

Eksote on saanut erityisesti kuljetuspalveluja tuottavilta yrittäjiltä palautetta MunLog -järjestelmän toimivuudesta. Eksote on jo saanut selvityksen järjestelmän testauksesta, joka tehdään aina ennen kuin uusia toimintoja otetaan käyttöön. Eksote edellyttää toimivaa tilausvälitysjärjestelmää ja tästä tullaan pyytämään selvitys.

Eksote on kilpailuttanut henkilökuljetusten kyydinvälityspalvelun ja matkustusoikeuden hallintapalvelun sekä kiireettömät kuljetuspalvelut. Molemmat hankinnat ylittivät EU-kynnysarvon. Kyydinvälityspalveluun saatiin tarjous yhdeltä palveluntuottajalta Suomen Kuntalogistiikka Oy:ltä. Kuljetuspalveluja valittiin tuottamaan kaikki tarjouksen tehneet 25 yritystä.

Palvelutuotanto käynnistettiin vaiheittain: Eksoten yksikköjen väliset kuljetukset 4.6 alkaen, päivätoiminta- ja saunakuljetukset 1.7.2018 alkaen ja asiakkaiden tilaukset 30.7.2018 alkaen. Porrastuksella pyrittiin turvaamaan asiakkaiden palvelut käynnistämisvaiheessa.Share