Eksote vahvistaa toiminnan vaikuttavuuden arviointia

Julkaistu: 17.5.2018 12:00
Päivitetty: 17.5.2018 11:27

Etelä-Karjalan sosiaali- j​a terveyspiiri (Eksote) perustaa arviointipäällikön tehtävän, joka sijoittuu tarkastuslautakunnan alaisuuteen. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida, ovatko Eksoten valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

THL:n julkaiseman tiedon mukaan Etelä-Karjalan sote-kustannukset vuonna 2016 olivat maan keskitason alapuolella ja erikoissairaanhoidon hoidon saatavuus maan toiseksi parhain. Eksoten toiminta on järjestetty tuloksellisella tavalla, mutta kehitettävää on edelleen esimerkiksi tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa.

Arviointipäällikön tehtävänä on erityisesti huolehtia, että Eksotelle asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi sekä toiminnan vaikuttavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi on käytettävissä kattavat arviointivälineet. Arviointipäällikön keskeinen tehtävä on valmistella arviointikertomus, jonka tarkastuslautakunta antaa valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäväksi.

Arviointipäällikkö tekee tiivistä yhteistyötä tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen kanssa.
Share