Eksote vastaa kuljetuspalveluista saamaansa palautteeseen

Julkaistu: 8.8.2018 15:00
Päivitetty: 8.8.2018 14:57

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on kilpailuttanut hankintalain edellyttämällä tavalla kiireettömien henkilökuljetusten tilausvälityspalvelun ja kiireettömät henkilökuljetuspalvelut erillisinä hankintoina. Tämän arvioitiin olevan tarkoituksenmukaisin tapa kilpailuttaa palvelut tilanteessa, jossa taksiliikenteeseen oli tulossa muutoksia. Uusi tilausvälitys on otettu käyttöön vaiheittain. Nyt palvelut on otettu kokonaisuudessaan käyttöön, kun myös asiakkaat ovat tilanneet kuljetukset 30.7.2018 alkaen tilausvälityskeskuksesta.

Eksoten tilausvälitystä hoitaa 4.6.2018 alkaen Suomen Kuntalogistiikka Oy. Kuljetuspalvelua tuottaa 25 yritystä ja tällä hetkellä käytettävissä on lähes 100 ajoneuvoa. − Julkisuudessa on ollut tietoa, että vain yksi yritys tuottaisi palvelua. Näin ei ole. Kuljetuspalvelua tuottaa kaikkiaan 25 sopimusyritystä, toteaa Eksoten logistiikkapäällikkö Henna Granqvist

Yritykset ovat itse päättäneet, mille alueille ja minkälaisia kuljetuksia voimme heille välittää. Lisäksi he voivat itse päättää, milloin ovat asiakkaidemme käytettävissä. Tilausvälitysjärjestelmä jakaa kuljetukset sopimusyrityksille etusijajärjestyksessä. − Eksote halusi ottaa huomioon taksiliikennettä koskevan uudistuksen ja toteuttaa hankinnan mahdollisimman joustavasti, jotta mahdollisimman moni yritys voisi osallistua palvelujen tuottamiseen, toteaa hallintojohtaja Keijo Siiskonen.

Tarvittavien kuljetusten määrä on suuri. Yksistään vammaispalvelulain (VPL 1987/380), erityishuoltolain (EHL 1977/519) ja sosiaalihuoltolain (SHL 2014/1301) mukaisia kuljetuksia arvioidaan olevan 220 000 vuodessa. Uuden järjestelmän ja toimintamallin käyttöönotossa on ollut haasteita. Eksote on saanut palautetta muun muassa tilanteista, joissa kuljetus on myöhästynyt, puhelinpalvelussa on ollut ruuhkaa tai asiakaspalvelu ei ole täyttänyt vaatimuksia. − Kiitämme saaduista palautteista. Ne ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta voimme kehittää toimintaa ja puuttua ripeästi ongelmiin. Olimme varautuneet siihen, että alkuvaiheessa ongelmia voi tulla, kun kyseessä on uusi toimintamalli, jossa pitää sovittaa yhteen uuden tilausvälityskeskuksen ja yritysten toiminta sekä asiakkaiden tarpeet, kertoo Granqvist. Hän toivoo, että asiakkaat kertoisivat tarkat tiedot ongelmatilanteista, jotta ne saadaan heti tutkittua tarkasti. 

Joissakin yksittäisissä tapauksissa kuljetus on jäänyt kokonaan hoitamatta. − Jos asiakas on joutunut itse maksamaan kuljetuksen, Eksote korvaa kulut kuten asiakkaita on tiedotettu, sanoo vammaispalvelujen johtaja Merja Heinonen. Hän toteaa, että kuitit voi toimittaa Eksoten vammaispalveluihin, Iso Apu -palvelukeskuksiin tai lähimmälle hyvinvointiasemalle. 

Heinonen pahoittelee asiakkaille tilauskäytännön muutoksesta aiheutunutta haittaa. Muutoksella ei ole vaikutusta asiakkaiden oikeuteen saada kuljetuspalvelua. − Uskon, että yhteistyössä eri tahojen kanssa uusi toimintamalli saadaan toimivaksi ja asiakkaiden tarvitsemat matkat järjestettyä, sanoo Heinonen.

Eksote on yrittänyt turvata asiakkaiden kuljetusten toteuttamisen mm. neuvottelemalla paikallisen tilausvälitysyhtiön kanssa tilanteista, jolloin sopimusyritys ei ole käytettävissä kuljetuksen hoitamiseksi. Onneksi useat sopimusyritykset ovat Eksoten pyynnöstä lisänneet käytettävissä olevien ajoneuvojen määrää. 

Uudet palveluntuottajat pääsevät kuljetuspalveluun mukaan tekemällä osallistumishakemuksen. Kaikki järjestelmään hyväksytyt palveluntuottajat voivat tehdä tarjouksen seuraavalla tarjouskierroksella, joka koskee palvelua 1.1.2019 alkaen. Eksote uskoo, että palveluntuottajia ja kuljetuskalustoa on tuolloin käytettävissä reilusti enemmän.Share