Eksoten Huplille ja Saramiehelle lääkintöneuvoksen arvonimet

Julkaistu: 28.6.2018 15:00
Päivitetty: 28.6.2018 15:17
​Tasavallan presidentti on eilen myöntänyt Eksoten kuntoutusjohtajalle Markku Huplille ja kuntoutuskeskuksen johtajalle Jouko Saramiehelle lääkintöneuvoksen arvonimet.

Kuntoutusjohtaja, lääketieteen tohtori (fysiatria) Markku Hupli on tehnyt merkittävää työtä Eksoten kuntoutuksen vaikuttavuuden kehittämisessä. Huplin kehittämistyön tuloksena Eksote on vahvistanut fysio- ja toimintaterapeuttien määrää 25 prosentilla, mikä tarkoittaa noin miljoonan euron investointia. Eksoten kotikuntoutuksessa on merkittävästi enemmän toiminta- ja fysioterapeutteja kuin muualla julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa Suomessa. Lisäyksen vaikutuksesta kotihoidon asiakkuuksien määrää on saatu laskettua 56 prosenttia, mikä tarkoittaa noin kolmen miljoonan euron kustannussäästöä.

Eksoten kuntoutuksen fysioterapeutin tules- eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastaanotot toimivat kaikilla maakunnan hyvinvointiasemilla. Tules-vastaanotolle pääsee ilman lähetettä. Asiakkaan ei tarvitse erikseen mennä lääkäriin, vaan fysioterapeutilta hän saa ohjausta, kipulääkkeiden käytön ohjausta ja tarvittaessa sairauslomaa. 

Armilan kuntoutuskeskuksessa on tehty erittäin hyviä tuloksia kuntoutettavien kanssa tavoitteellisella työllä. 

Edellä mainitut saavutukset on useaan kertaan palkittu. Armilan kuntoutuskeskuksen toimintatapojen ja johtamisjärjestelmän uudistaminen palkittiin Vuoden 2014 Lean-tekona. Armilan kuntoutuskeskus palkittiin vuonna 2015 Suomen Lääkäriliiton laatupalkinnolla sairaalan toimintatapojen ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Vanhustyön keskusliitto ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen palkitsivat 2015 Vuoden vanhusteko - tunnustuksella Eksoten kehittämän monimuotoisen ja monialaisen kotikuntoutuksen mallin.

Kuntoutusjohtaja Markku Huplin kehittämistyö on huomioitu ja tunnustettu myös kansallisesti ja hänen asiantuntemustaan on laajasti hyödynnetty valtakunnallisessa kuntoutuksen uudistamistyössä.

Kuntoutuskeskuksen johtaja, lääketieteen tohtori Jouko Saramies on toiminut lääkärin työssä vuodesta 1981 alkaen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Saramiehen väitöstutkimuksella (Tyypin 2 diabeteksen riskitekijät jne.) ja siihen liittyvällä laajalla väestön terveydentilan seulontatutkimuksella (Savitaipale Study) on ollut merkittävä kansallinen merkitys. Tutkimuksen tulokset ovat olleet mukana myös julkaistuissa merkittävissä kansainvälisissä tutkimuksissa.

Saramies on kehittänyt Eksoten päivystyksen ja Armilan kuntoutuskeskuksen toimintaa Lean-ajattelua viitekehyksenä käyttäen. Armilan kuntoutuskeskus palkittiin ansioistaan suomalaisessa terveydenhuollon kehittämisestä Lean-ajattelun keinoin Suomen Lean-yhdistyksen myöntämällä Vuoden Lean-teko 2014 - tunnustuspalkinnolla.

Jouko Saramies on toiminut useita vuosia aktiivisena jäsenenä Suomen Lean-yhdistys ry:ssä ja Suomen Diabetesliiton toiminnassa. Lisäksi Saramies on toiminut Savitaipaleen seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenenä.

Saramies on jakanut auliisti kokemuksiansa suomalaisen terveydenhuollon kehittämisestä Lean-ajattelun keinoin muille terveydenhuollon ammattilaisille ja sidosryhmille.

Share