Eksoten Taho-auto vie koulun syrjäytymisvaarassa olevan nuoren kotiovelle

Julkaistu: 26.3.2018 10:00
Päivitetty: 26.3.2018 9:18

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on aloittanut helmikuussa uuden liikkuvan palvelun, jolla pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Taho-auton avulla pyritään saamaan koulupudokkaat hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin koulupoissaolo pitkittyy ja aiheuttaa syrjäytymistä nuorelle. Uusi palvelu on kehitetty osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).

Taho-auto on Eksoten yläkouluikäisille koulukieltäytyjille suunnattu liikkuvan palvelun malli, jonka kehittämisessä on ollut mukana nuorisopsykiatria, oppilashuolto ja koulu. − Koulukieltäytyminen on ilmiönä monitahoinen ja edellyttää moniammatillista yhteistyötä, kertoo ylilääkäri Leena Suomalainen Eksotelta. 

Toiminnan pilotointi alkoi helmikuussa 2018 Savitaipaleella ja Joutsenossa. Jokainen tilanne räätälöidään yksilöllisesti hoidollisen yksikön, koulun ja oppilashuollon kanssa. Nuorisopsykiatrian puolelta autossa on mukana intensiivisen avohoidonyksikön työntekijä sekä oppilashuollosta useimmiten oman koulun kuraattori. Opetustoimen osuus liitetään mukaan sähköisellä yhteydellä. 

Taho-auton palvelulla vastataan yläkouluikäisten, niin sanottujen koulupudokkaiden, tarpeisiin. Nuoret ovat jääneet pois koulusta, eikä heidän koulunkäyntiä ole muilla auttamisen keinoilla saatu käynnistymään. Ylilääkäri Leena Suomalainen kertoo mahdollisista taustatekijöistä: – Nuoren sosiaaliset kontaktit ovat kaventuneet, vuorokausirytmi on kääntynyt ylösalaisin, ja aika menee kotona esimerkiksi pelatessa. Tässä tilanteessa kontaktin luominen nuoreen on tärkeää, jotta nuori saadaan poistumaan kodin seinien sisältä ja palaamaan kouluun.

Päätavoitteena on yhteyden löytäminen nuoren omaan lähikouluun. Taho-auto myös mahdollistaisi koulun tuomisen kotiovelle tilanteessa, jossa nuori ei ole siinä kunnossa, että hän kykenisi kouluun palaamaan, tai jos vanhemmat ovat keinottomia lastaan kouluun toimittamaan. Intensiivinen tiivis hoitojakso kestää pääsääntöisesti 1-2 kuukautta, jonka aikana pyritään sitouttamaan nuori ja perhe kokonaisvaltaiseen hoitoon ja nuori palaamaan takaisin kouluun.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2017–2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka avulla tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman tavoitteena on oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Muutoksella pyritään vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Etelä-Karjalan alueella muutosohjelmaa toteuttavat Eksote, alueen kunnat, evankelisluterilaiset seurakunnat ja useat järjestöt yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Share