Eksoten hallituksen päätökset 13.6.2018

Julkaistu: 14.6.2018 13:00
Päivitetty: 14.6.2018 13:07

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 13.6.2018 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anu Urpalainen ja Ari Berg.

3. Kotihoidon myöntämisperusteet 1.7.2018


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat kotihoidon myöntämisperusteet 1.7.2018 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. HUS yhteishankintaan liittyminen: PET-TT rekka kuvauspalvelut


Asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan.

5. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Tavarakuljetuspalvelut


Asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan.

6. Yhteistyösopimus HYKSin Kliiniset palvelut Oy


Asia tulee julkiseksi kun kaikki sopimusliitteet ovat valmistuneet ja on varmistunut, onko sopimusasiakirjoissa liikesalaisuuksia. 

7. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Muut mahdolliset asiat


Kuultiin tilahallintapäällikö Jari Villasen selvitys Imatran kaupungin omistuksissa olevien sote-kiinteistöjen omistuksesta luopumisesta ja perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kososen selvitys Suunnitteilla olevat koulukeskus-/perhekeskushankkeet Lappeenrannassa ja Imatralla. Lisäksi kuultiin hallintojohtaja Keijo Siiskosen selvitys Kiireettömien henkilökuljetusten ja tavarakuljetusten hankinnasta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.​Share