Eksoten hallituksen päätökset 2.5.2018

Julkaistu: 3.5.2018 11:50
Päivitetty: 3.5.2018 11:52
Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 2.5.2018 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turja ja Pepi Niemi.

3. Tytär- ja osakkuusyhteisöjen raportointi: Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy


Päätösesitys: Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Seurantaraportti 03/18


Päätösesitys: Hallitus merkitsee seurantaraportin 03/18 tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Kuultiin kokouksessa hallintojohtaja Keijo Siiskosen selvitys K-siiven vesivahingosta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Muut mahdolliset asiat


Eksoten edustaja Medi-IT Oy:n osakkeenomistajien kokoukseen ja 2M-IT Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 4.5.2018
Eksoten edustajaksi nimetty toimitusjohtaja Pentti Itkonen ei pääse osallistumaan kokoukseen.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä päätösesitys ja valittiin edellä mainittuihin kokouksiin Eksoten edustajaksi Medi-IT Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Hakula.


Share