Eksoten hallituksen päätökset 21.11.2018

Julkaistu: 22.11.2018 8:40
Päivitetty: 22.11.2018 8:58

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 21.11.2018 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Berg ja Kirsi-Marja Kauvo. 

3. Seurantaraportti 10/2018


Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seurantaraportin 10/18.

Päätös: Merkitään tiedoksi ja edellytetään edelleen toimenpiteitä sen tavoitteen saavuttamiseksi, että kuluvan vuoden alijäämä on enintään 12,7 miljoonaa euroa.

4. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021


Päätösesitys: Hallitus päättää esittää esityslistan liitteenä olevan esityksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuoden
2019-2021 taloussuunnitelmaksi valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Hallitus päätti jättää asian pöydälle. Asiaa käsitellään seuraavan kerran hallituksen kokouksessa 5.12.2018.

5. Johdannaissopimusten tekovaltuudet ja talousarviolainan ottamisvaltuudet vuonna 2019


Päätösesitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se oikeuttaisi hallituksen ottamaan enintään 12
milj. euroa pitkäaikaislainaa vuonna 2019 ja päättämään lainaehdoista sekä kuntayhtymän
lainakantaan liittyvien korkojohdannaisten, valuutanvaihtosopimusten ja muiden
korkosuojausten käyttöönotosta ja johdannaisyleissopimusten tekemisestä.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Lainavaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2019


Päätösesitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että hallituksen lyhytaikaisen lainan ottovaltuudet
maksuvalmiuden turvaamiseksi v. 2019 ovat 20 milj. euroa.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.11.2018


Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa Eksoten edustajaksi Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen
yhtiökokoukseen Lappeenrannan kaupungin nimeämän edustajan.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Muut mahdolliset asiat


Hallituksen kokousaikataulu keväällä 2019:
ke 9.1. klo 15
ke 23.1. klo 15
ke 6.2. klo 15
ke 20.2. klo 15
ke 6.3. klo 15
ke 20.3. klo 15
ke 3.4. klo 15
ke 17.4. klo 15
ti 30.4. klo 10
ke 15.5. klo 15
ke 29.5. klo 10
ke 12.6. klo 15

Päätös: Hyväksyttiin.​Share