Eksoten hallituksen päätökset 21.2.2018

Julkaistu: 22.2.2018 8:30
Päivitetty: 22.2.2018 8:31

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 21.2.2018 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi-Marja Kauvo ja Leena Kohvakka-Turja.

3. Talousarvion käyttösuunnitelma


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevat vastuu- ja tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Parikkalan Rakennus Oy:ltä vuokrattavat toimitilat vammaisten toimintakeskuksen käyttöön


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Eksoten ja Parikkalan Rakennus Oy:n välisen osoitteeseen Parikkalantie 30 sijoittuvia toimitiloja (n. 435 m2) koskevan vuokrasopimuksen; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Päihdekuntoutuksen asiakasmaksut


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä päihdekuntoutuksen asiakasmaksut esityslistan mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Edustajan nimeäminen Asunto Oy Yrjöntalojen ja Asunto Oy Joutsenon Pirttiläntie 1:n yhtiökokouksiin


Päätösesitys: Hallitus päättää nimetä Asunto Oy Pirttiläntie 1:n ja Asunto Oy Yrjöntalojen Eksoten yhtiökokousedustajaksi tilahallintapäällikkö Jari Villasen hallituksen toimikaudelle 2017-2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Muut mahdolliset asiat


Hallituksen seminaari

Hallituksen seminaaria valmistellaan toukokuulle.

K-sairaalasiipeen tutustuminen

Eksoten valtuuston ja hallituksen jäsenille järjestetään 18.4.2018 tilaisuus tutustua keskussairaalan K-siipeen.

Muuttuva sosiaalialan työ Etelä-Karjalassa -seminaari

Muuttuva sosiaalialan työ Etelä-Karjalassa -seminaari pidetään to 8.3.2018 klo 12 alkaen Saimaan ammattikorkeakoulun auditoriossa.

THL:n Tilastoraportti 3/2018 Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että hoitoonpääsystä Eksotessa on perusteltua tiedottaa erikseen.Share