Eksoten hallituksen päätökset 24.10.2018

Julkaistu: 24.10.2018 16:40
Päivitetty: 24.10.2018 16:47

​​Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 24.10.2018 kokouksesta:

​1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

​2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Nummela ja Pentti Peltonen.

​3. Seurantaraportti 09/18


Päätösesitys: Hallitus päättää:

  • merkitä seurantaraportin 09/18 tiedoksi; ja
  • edellyttää edelleen toimenpiteitä sen tavoitteen saavuttamiseksi, että kuluvan vuoden alijäämä on enintään 12,7 miljoonaa euroa.


Päätös: Hyväksyttiin.

​4. Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan myöntämisperusteet


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä päivitetyt ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan myöntämisperusteet 1.1.2019 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

​5. Yhteishankintaan liittyminen, henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen Kaakkois-Suomen alueella


Päätösesitys: Hallitus päättää:

  • että Eksote osallistuu henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnan järjestämistä koskevaan kilpailutukseen Hankinta Taitoan toteuttamaan yhteishankintana; ja
  • valtuuttaa toimitusjohtajan hyväksymään tarjouspyynnön, hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen.


Päätös: Hyväksyttiin.

​6. Tiedoksi merkittävät asiat


Lisättiin kokouksessa tiedoksi merkittäviin asioihin Lappeenrannan kaupungin selvityspyyntö vuoden 2018 alijäämän syntymisestä sekä siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

​7. Muut mahdolliset asiat


Päätösesitys: Hallitus päättää, että:

  • hallituksen kokous 5.12. alkaa klo 10 ja;
  • valtuuston kokous pidetään 19.12. klo 10 alkaen


Päätös: Hyväksyttiin.

Hallituksen kokousasiakirjatShare