Eksoten hallituksen päätökset 26.9.2018

Julkaistu: 27.9.2018 10:00
Päivitetty: 27.9.2018 9:40

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 26.9.2018 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Heltimoinen ja Kirsi-Marja Kauvo.

3. Seurantaraportti 08/2018


Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi seurantaraportin 08/2018.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:
Hallitus päättää:
- merkitä seurantaraportin 08/18 tiedoksi; ja
- edellyttää edelleen toimenpiteitä sen tavoitteen saavuttamiseksi, että kuluvan vuoden
alijäämä on enintään 12,7 miljoonaa euroa.

4. Selvitys kiireettömien henkilökuljetusten toteutumisesta ja edellytyksistä purkaa niitä koskevat sopimukset


Päätösesitys: Eksoten hallitus päättää:
- Merkitä tiedoksi saadun selvityksen ja
- ottaa 1 vuoden optiokauden käyttöön kiireettömissä kuljetuspalveluissa ja
henkilökuljetusten kyydinvälityspalvelussa sekä matkustusoikeuden hallintapalvelujen
tehdyssä sopimuksessa. Eksoten hallitus edellyttää osapuolilta sopimusten
noudattamista. Esille nousseet puutteet tulee korjata pikaisesti, mutta viimeistään
marraskuun 2018 loppuun mennessä. Palveluja koskevat sopimukset on mahdollista
purkaa myös optiokauden aikana, mikäli edellä mainittuja ongelmia ei korjata.

Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys:

Hallitus päättää, että:
- kiireettömissä kuljetuspalveluissa ja henkilökuljetusten kyydinvälityspalvelussa sekä
matkustusoikeuden hallintapalvelujen tehdyssä sopimuksessa olevaa optiota ei oteta
käyttöön;
- esille nousseet puutteet tulee korjata pikaisesti, mutta viimeistään marraskuun 2018
loppuun mennessä; ja
- uudessa kilpailutuksessa tarjouspyynnön määrittelyssä otetaan erityisesti huomioon
vammaisten erityistarpeet.

Päätös: Hyväksyttiin.
                                                                      

5. Hallituksen selvitykset tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen 2017 johdosta


Päätösesitys: Hallitus päättää antaa esityslistalla olevan selvityksen tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen
2017 johdosta.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Selvitys- ja kuulemispyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa


Päätösesitys: Hallitus päättää antaa esityslistalla olevan selvityksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon
pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Toimien Eteenpäin -hankehakemuksen käsittely


Asia tulee julkiseksi kun hankkeen hakuaika päättyy 3.10.2018.

8. HUS-yhteishankintaan liittyminen: Ortopediset endoproteesit ja kudospesurit


Asia tulee julkiseksi kun tarjouspyyntö julkaistaan.

9. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Muut mahdolliset asiat


Päätös: Ei ollut.Share