Eksoten hallituksen päätökset 7.2.2018

Julkaistu: 8.2.2018 8:45
Päivitetty: 8.2.2018 9:01

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 7.2.2018 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ari Berg ja Ilpo Heltimoinen.

3. Tarkastuslautakunnan budjetti 2018


Päätösesitys: Hallitus päättää tarkastuslautakunnan 3.10.2017 tekemän esityksen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen talousarvioksi 2018 huomioimisesta valtuuston hyväksymässä Eksoten talousarviossa 2018.

Päätös: Tarkastuslautakunnan esitys vuoden 2018 budjetiksi huomioidaan Eksoten vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelmassa ja tarkastuslautakunnalta pyydetään tältä osin lausunto ennen käyttösuunnitelman hyväksymistä.

4. Alustava tulos 2017


Päätösesitys: Hallitus merkitsee tiedoksi alustavan tuloksen 2017.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Muut mahdolliset asiat


Hyksin Oy:n toiminnan esittely

Kokouksessa kuultiin Hyksin Oy:n toimitusjohtaja Markus Oravan esittely Hyksin Oy:n toiminnasta sekä Hyksin Oy:n ja Eksoten välisistä yhteistyömahdollisuuksista.

Päätös: Eksote aloittaa valmistelut Eksoten ja Hyksin Oy:n välisten yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi.​Share