Eksoten hallitus käsittelee 21.11. vuoden 2019 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019–2021

Julkaistu: 19.11.2018 11:00
Päivitetty: 19.11.2018 11:22
​​Eksoten hallitus käsittelee seuraavassa kokouksessaan 21. marraskuuta Eksoten toiminnan ja talouden suunnittelua vuosille 2019–2021. Eksotessa jo vuoden 2018 talousarvio valmisteltiin poiketen aiemmin kuntien kanssa vuosille 2014–2018 laaditusta kantokykylaskelmasta. Maakunta- ja sote-uudistuksesta aiheutuvat epävarmuustekijät heijastuivat kuntien kanssa käytyihin neuvotteluihin ja kunnat päätyivät vaatimaan maksuosuuksien määräämistä aiemmin sovitun tason alapuolelle. Toteutuneet palkankorotukset lisättiin vasta vuoden 2018 muutettuun talousarvioon.  

Vuoden 2019 talousarvio on valmisteltu jäsenkuntaosuuksien osalta siten, että jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat 19,0 miljoonaa euroa (4,3 %) vuonna 2019. Tämä vastaa käytännössä kahden vuoden kasvua, koska vuoden 2018 maksuosuuksissa ei ollut kasvua lainkaan. 

Kuluvan vuoden alijäämäksi arvioidaan noin 14 miljoonaa euroa, mikä on 5,5 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota heikompi. Tämä on haaste myös tulevien vuosien suunnitelmalle.

Vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman laatimista on vaikeuttanut epävarmuus maakunta- ja sote-uudistuksen sisällöstä ja toteutumisesta. Lainsäädännön voimaantulon siirtyminen ja epävarmuus erityisesti valinnanvapauslain sisällöstä sekä kuntien omistamien toimitilojen käytöstä tulevaisuudessa ovat johtaneet kunnissa kiinteistöjen myyntiin ja myynnin valmisteluihin. Eksote on omalta osaltaan myötävaikuttanut kuntien suunnitelmiin linjaamalla palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen ulkoistusmahdollisuuksia.  

Maakuntavalmistelua jatketaan toistaiseksi vapaaehtoisesti ja osa Eksoten johtajistosta osallistuu uudistuksen valmisteluun maakuntaliiton kanssa sovittujen osuuksien ja korvauksien mukaan.

Taloussuunnitelmakauden nettotoimintamenojen kasvu on rajattu valtiovarainministeriön sote-uudistukselle asettaman tavoitekasvun tasolle 0,9 % + palkankorotukset. 

Tammikuussa 2019 on tarkoitus yhdessä jäsenkuntien kanssa käsitellä toimenpiteitä, joilla voitaisiin kattaa vuodelle 2019 suunniteltu, noin 8 miljoonan euron alijäämä. 

​Toimenpiteiden valmistelussa hyödynnetään THL:n, NHG:n ja Perlaconin tekemiä raportteja Eksoten toteutuneesta toiminnasta, tulevaisuuden kehittämisnäkymistä ja kuntien kantokyvystä. Mahdollisina toimenpiteinä tarkastellaan asiakasmaksujen tasoa, palvelujen rajoittamista ja supistamista, ulkomaalaisten potilaiden hoitamista, eläköitymistä, palvelu- ja liiketoiminnan myyntiä sekä näiden vaikutusta henkilöstömääriin.


Share