Eksoten kiireettömiin henkilökuljetuksiin tarvitaan kuljetuspalvelua

Julkaistu: 14.11.2018 9:10
Päivitetty: 14.11.2018 9:15

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) toivoo palveluntuottajia kiireettömiin henkilökuljetuksiin, joihin ei ole saatavissa sopimustoimittajaa. Asiaa on yritetty ratkaista monella tapaa ja esisijaisesti sopimustoimittajien avulla kaluston lisäämisen ja alihankinnan kautta. Käytettävissä olevat ajoneuvot eivät ole riittäneet kuljetuksiin kaikkina aikoina. Etenkin iltaisin ja viikonloppuisin ei ole ollut tarpeeksi ajoneuvoja asiakkaiden tarpeisiin.  

Kuljetukset välittää Eksoten tilausvälityskeskus MunLog-sovelluksella. Mikäli olette halukas toimittamaan palvelua kuljetuksiin 31.12.2018 asti, pyydämme ottamaan yhteyttä lisätietojen saamiseksi osoitteeseen: eksote.hankinnat@eksote.fi. 

Eksotella on lakisääteinen velvollisuus järjestää kuljetukset vammaispalvelulain (VPL 1987/380), erityishuoltolain (EHL 1977/519) ja sosiaalihuoltolain (SHL 2014/1301) mukaisille kuljetuksille, Eksoten eri yksiköiden välillä tai Eksoten yksiköstä toiseen laitokseen laitossiirtona tehtävät kuljetukset, vammaisten lasten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajan hoidon kuljetukset ja lasten hammaslääkärikuljetukset, vanhusten saunakuljetukset ja vammaisten sekä vanhusten päivä- ja työtoiminnan kuljetukset.Share