Eksoten omistama Työkunto mahdollisesti mukaan valtakunnalliseen työterveyskonserniin

Julkaistu: 19.4.2018 8:30
Päivitetty: 19.4.2018 8:38
Eksote osallistuu Kevan ehdottamaan selvitykseen valtakunnallisen julkisomisteisen inhouse-tyyppisen työterveyskonsernin perustamiseksi. Käytännössä Eksoten omistama Etelä-Karjalan Työkunto Oy siirtyisi valtakunnalliseen työterveyskonserniin.

Keva on ehdottanut Eksotelle osallistumista uudenlaisen työterveysyhteistyön selvittämiseen. Keva on tekemässä selvitystä julkisen sektorin työterveyshuollon uudelleenorganisoinnista, jossa selvitetään mahdollisuuksia valtakunnallisen julkisomisteisen inhouse-tyyppisen työterveyskonsernin perustamiseen. 

Nykyisin kuntien vastuulla oleva yritystyöterveyshuolto siirtyy maakuntien vastuulle niiden aloittaessa toimintansa 2020. Kuntalain mukainen yritystyöterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden yhtiöittämisvelvollisuus tulee voimaan jo 1.1.2019. Kunnat joutuvat siis ratkaisemaan yritystyöterveyshuoltonsa järjestämisen ennen maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantuloa. 

Vaikuttavalla työterveyshuollolla on mahdollista saavuttaa merkittäviäkin taloudellisia vaikutuksia mm. sairauspoissaolojen vähentämisen, ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisemisen ja työurien pidentämisen kautta. Julkisomisteinen työterveysyhtiö voisi kehittää julkisen sektorin työterveyttä huomioiden alan erityispiirteitä ja erityistä osaamista vaativia palveluja. Työterveyshuollossa on saavutettavissa myös mittakaavaetuja mm. tietojärjestelmissä ja hallinnollisissa tehtävissä. 

Eksoten oman henkilöstön työterveyshuolto ja niin sanottu yritystyöterveyshuolto, eli lakisääteiset työterveyspalvelut yrityksille, yrittäjille ja maanviljelijöille, tuotetaan molemmat tällä hetkellä Eksoten omistamassa Etelä-Karjalan Työkunto Oy:ssa.Share