Eksotessa kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsee nopeimmin Suomessa

Julkaistu: 12.10.2018 13:20
Päivitetty: 12.10.2018 13:30
Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) raportin mukaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) pääsee kiireettömään erikoissairaanhoitoon nopeimmin Suomessa. Myös Eksoten terveys- ja hyvinvointiasemilla hoitoon pääsee entistä nopeammin. 

Elokuun 2018 lopussa 121 087 potilasta odotti hoitoonpääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin Suomessa. Keskimäärin potilaat olivat odottaneet elokuun lopussa kiireetöntä hoitoa sairaanhoitopiirien sairaaloihin keskimäärin 1–2 kuukautta (kuvio). Lyhyin odotusaika oli Etelä-Karjalassa (mediaani 23 vrk) ja pisin Etelä-Savossa (mediaani 73 vrk).

Kuvio. Hoitoa odottavien odotusajan mediaani 31.8.2018 (lähde: THL)

kaavio thl.jpg
 

Etelä-Karjalan keskussairaalassa hoitoonpääsyn kehittäminen on potilasturvallisuuden kehittämisen ohella tänäkin vuonna yksi keskeisistä kehittämiskohteista, vaikka sairaala on valtakunnallisessa vertailussa kärjessä.

– Tässä tilastossa on kyse kiireettömän hoidon mediaanista. Lääketieteellisesti kiireelliseksi arvioidut potilaat arvioidaan erikseen ja he pääsevät aina nopeasti, kertoo Etelä-Karjalan keskussairaalan johtaja Tarja Nylund.

Hoitoonpääsyn parantaminen on ollut keskussairaalassa yhtenä keskeisenä tavoitteena. Edelleen vuoden mittaan erikoisalakohtaista vaihtelua esiintyy liittyen lääkärimiehitykseen.

Terveysasemalle saa vastaanottoajan kiireettömään hoitoon parissa päivässä

Eksotessa hoitoonpääsy myös hyvinvointi-ja terveysasemille on parantunut. Hoitajalle ajan kiireettömään hoitoon saa parissa päivässä. Myös hammashoitoon ajan saa entistä nopeammin.

Ajan terveys- ja hyvinvointiasemien hoitajille voi varata kätevästi netissä osoitteessa www.eksote.fi.


Lisätietoja:

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot on luettavissa tilastokatsauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ver​kkosivuilta

Terveys- ja hyvinvointiasemakohtaista tietoa Eksoten verkkosivuilta:
www.eksote.fi > Eksote > Hoidon saatavuus


Share