Eksotessa palveluihin pääsee hyvin ja kustannukset ovat matalat verrattuna muuhun Suomeen

Julkaistu: 19.11.2018 14:00
Päivitetty: 19.11.2018 15:04
Eksotessa palveluihin pääsee hyvin ja kustannukset ovat matalat verrattuna muuhun Suomeen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut maakuntien kykyä suoriutua sote-palveluiden järjestämisestä. Raportti julkaistiin Etelä-Karjalan osalta tänään. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) suoriutumista on raportissa verrattu muuhun maahan. Palvelujen saatavuus on Eksotessa pääosin hyvä ja tarvevakioidut kustannukset maan matalimmat. Raportin mukaan tämä viittaa siihen, että kunnat eivät rahoita Eksoten toimintaa riittävästi.

Raportin mukaan Eksotessa toiminnallinen integraatio on edennyt hyvin. Toimintaympäristö on haasteellinen, sillä Etelä-Karjalassa on keskimääräistä suurempi sairastavuus ja ikääntyminen verrattuna muuhun maahan. Väestön koulutustaso on keskimääräistä matalampi, työttömiä ja pienituloisia on enemmän kuin muualla Suomessa keskimäärin.

Palvelujen saatavuus on hyvä

Verrattuna muuhun maahan, Eksotessa pääsee hyvin palveluihin. Myös keskussairaalasta palveluja saa hyvin ja odotusaika kiireettömään hoitoon on maan lyhimpiä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan Eksoten yhteispäivystyksen käynnit ovat lisääntyneet, potilaat ovat aiempaa huonokuntoisempia ja vaativat enemmän hoitoa. Ikääntyneiden palveluissa korostuu kotihoito. Eksoten alueella paljon palveluja tarvitsevista vanhuksista kotihoidossa on maan suurin osuus.

Kustannukset maan matalimmat

Eksotessa asukaskohtaiset kustannukset ovat neljä prosenttia korkeammat kuin Suomessa keskimäärin. Palvelutarve on kuitenkin 11 prosenttia keskimääräistä suurempi, joten tarvevakioituna menot ovat maan matalimmat, 6 prosenttia matalammat kuin maassa keskimäärin. Kustannusten kasvu on kansallisessa vertailussa ollut hallittua. Raportissa viitataan, että tällä hetkellä Eksoten palveluja ei rahoiteta riittävästi. Etelä-Karjalan sote-palvelujen kustannusten on arvioitu kasvavan 11,4 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kasvuennuste on maan keskiarvoa pienempää. 
Share