Etelä-Karjalan keskussairaalan uusi K-siipi otetaan käyttöön ajallaan

Julkaistu: 28.2.2018 12:00
Päivitetty: 28.2.2018 12:05
​​Etelä-Karjalan keskussairaalan uusi K-siipi otetaan käyttöön työmaan haltuunoton yhteydessä sovitun aikataulun mukaisesti kesäkuun alussa. Työmaa otetaan vastaan maaliskuusta alkaen ja muutot sairaalaan alkavat toukokuun aikana. Uuden sairaalarakennuksen myötä monet toimintatavat sairaalassa muuttuvat. Toimintansa aloittaa myös täysin uudenlainen päivystys, jossa 24/7 yleis- ja erikoislääketieteen päivystyksen lisäksi toimii myös lastenpäivystys, sosiaalipäivystys ja kotiin vietävien palveluiden koordinaatio.

Viime joulukuun alussa Eksote päätti purkaa Eksoten ja HL-Rakentajat Oy:n välisen urakkasopimuksen K-siiven rakentamisesta, koska rakennustyöt eivät edenneet sopimuksen mukaisesti. Haltuunoton jälkeen Eksote teki sopimukset aliurakoitsijoiden kanssa, ja työt rakennustyömaalla jatkuivat viivytyksettä. K-siipi valmistuu haltuunoton yhteydessä sovitun muutto- ja käyttöönottoaikataulun mukaisesti. Työmaa otetaan vastaan maaliskuusta alkaen, alimmat kerrokset viikolla 13 ja ylimmät viikolla 16. Muutot sairaalaan alkavat toukokuussa ja viimeiset yksiköt sinne muuttavat kesäkuun alussa.

Hankkeen taloudellinen loppuselvitys pidetään luovutuksen jälkeen huhtikuussa. HL-Rakentajien konkurssipesä ja yhtiön vakuudenantaja seuraavat rakennustyön etenemistä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa sellaisia kustannuksia, jotka ylittäisivät aikanaan sovitun urakkahinnan. 

Siirtyminen uuteen sairaalaan näkyy potilaille monin tavoin

Käynti uuteen K-siipeen tapahtuu Kahilanniementien puolelta. Ambulansseille on oma sisäänkäynti ja muulle saattoliikenteelle oma.

Kaiken kaikkiaan käyttöön tulee enemmän neliöitä, jolloin toiminta rauhoittuu ja käytävätilaa vapautuu. Viihtyisyyden ja terveyden edistämiseksi sairaalassa on parantavaa taidetta, jota on integroitu sairaalan rakenteisiin ja sisustukseen. Taiteessa on huomioitu erilaiset potilasryhmät, muun muassa lapset, saattohoitopotilaat ja akuutista kivusta kärsivät. Yleisesti on havaittu, että sairaalataide vähentää stressiä ja kipulääkkeen tarvetta, madaltaa verenpainetta, ja lisää potilaan toivoa ja luottamusta.

Vuodeosastoilla on pääsääntöisesti yhden hengen huoneita omalla kylpyhuoneella, mikä parantaa intimiteettisuojaa. Hoitajille tulee käyttöön älypuhelimet, joten potilaan asiat voidaan kirjata potilastietojärjestelmään jo potilashuoneessa. Jokaisella potilaalla on vastuuhoitaja. Kotiutuville potilaille annetaan opastusta omaan hoitoon ennen kotiin lähtöä ja jälkihoitoa tehostetaan soittamalla kotiin tietyille potilasryhmille.

Uudenlainen yhteispäivystys aloittaa kesäkuun alussa

Uudessa päivystyksessä hoidetaan 24 tunnin sisällä hoitoa tarvitsevat potilaat, myös ne, jotka nykyisin hoidetaan Armilan terveysasemalla. Yhteispäivystyksessä toimii myös sosiaalipäivystys ja kotiin vietävien palvelujen kokonaisuuden koordinointi. Ambulanssitoiminnan, liikkuvan päivystysyksikön, tehostetun kotisairaanhoidon ja kotisaattohoidon keskitetty koordinointi mahdollistaa paremmin asiakkaan ohjaamisen oikeaan hoitoon, oikeaan aikaan ja samalla palvelujen ja resurssien optimoinnin. Ammattilaisilla on reaaliaikainen, todellinen tieto asiakkaan kokonaistilanteesta ja jatko-ohjausmahdollisuuksista koko Eksoten palvelujärjestelmässä.

Lapsille tulee oma päivystys, oma odotustila ja omat tutkimushuoneet. Heidät pyritään hoitamaan nopeammin.

Vanhan sairaalan suunnittelu on jo aloitettu

Sairaalan vanhaan osaan eli niin kutsuttuun kantasairaalaan tulevat valvontaosasto, joka on toiminnassa jo nyt, ja akuutti geriatrinen osasto syyskuussa 2018.

Muilta osin kantasairaalan suunnittelu on aloitettu. Sairaalan tulevaisuuteen vaikuttavat sote-uudistus ja palveluverkkomuutokset. Vaihtoehtoehtoisia suunnitelmia laaditaan ensi syksyyn mennessä.Share