Etelä-Karjalassa ikärajavalvontaa on edelleen tehostettava

Julkaistu: 15.3.2018 9:20
Päivitetty: 15.3.2018 9:23
​Eksote tekee tiivistä yhteistyötä viranomaistoimijoiden, vähittäismyynti- ja anniskelutoimijoiden, oppilaitosten ja kuntien kanssa päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Etelä-Karjalassa toteutettiin PAKKA-ostokokeet alkoholin, tupakan ja rahapelien ikärajavalvonnasta. Koeostoista reilussa puolessa myyjä ei kysynyt koeostajalta henkilöllisyystodistusta, vaan myi tuotteen tai antoi pelata.  Parhaiten ikärajavalvonta toteutui alkoholituotteiden, heikoiten rahapeliautomaattien valvonnassa.

PAKKA-ostokokeet suoritettiin Lappeenrannassa, Taipalsaarella ja Imatralla 16.– 25.1.2018. Ostokokeessa mukana olevat paikkakunnat ovat mukana PAKKA -toimintamallissa. Ostokokeita oli toteuttamassa Saimaan ammattikorkeakoulun 12 restonomiopiskelijaa, joille ostokokeiden toteuttaminen oli osa opintoja. Kaikki ostokokeisiin osallistuneet olivat iältään 19–22 -vuotiaita. 

Ostokokeiden tarkoituksena oli selvittää, mikä on alkoholin, tupakan ja rahapelien ikävalvonnan taso ostokokeissa mukana olevilla paikkakunnilla Alkoissa ja päivittäistavaraliikkeissä (kaupat, huoltoasemat ja kioskit). Ostokokeissa testattiin miten nuorelta näyttävältä henkilöltä kysytään henkilöllisyystodistusta alkoholin, tupakan tai rahapelien yhteydessä. 

Etelä-Karjalan alueella ostokoepaikkoja oli yhteensä 81 ja koeostoja tehtiin 142.  Ostokokeita tehtiin Lappeenrannassa 82, Imatralla 54 ja Taipalsaarella 14. Ostokokeista 40 % koski alkoholia, 28 % tupakkaa ja 32 % rahapeliautomaatteja. Yksittäisiä koeostojen tuloksista on lähetetty kaikille kauppiaille tulokset kirjeitse. 

Ikärajavalvontaa tulisi tehostaa erityisesti rahapeliautomaattien valvonnassa

Koeostoista reilussa puolessa (58 %) myyjä ei kysynyt koeostajalta henkilöllisyystodistusta, vaan myi tuotteen tai antoi pelata. Parhaiten ikärajavalvonta toteutui alkoholituotteiden (oluen, viinin tai juomasekoitusten) oston yhteydessä, missä 68 %:ssa tapauksista myyjä kysyi koeostajalta henkilöllisyystodistusta ja esti myynnin. Tupakkatuotteiden oston yhteydessä myyjä kysyi henkilöllisyystodistusta vajaalta puolelta (46 %) koeostajista. Heikoiten ikärajavalvonta toteutui rahapeliautomaattien valvonnassa, missä 4 %: ssa koeostoista myyjä kysyi henkilöllisyystodistuksen ja esti pelaamisen. Etelä-Karjalassa tehdyissä PAKKA-ostokokeissa tulokset olivat alkoholin ikärajavalvonnan osalta samansuuntaiset kuin Kuopiossa vuonna 2015 tehdyissä ostokokeissa. Tupakan ja rahapeliautomaattien kohdalla ikärajavalvonta toteutui Etelä-Karjalassa heikommin kuin Kuopiossa. 

Koeostojen tulosten pohjalta vastuullista myyntiä tulee edelleen kehittää osana omavalvontaa. Etelä-Karjalan maakunnallinen PAKKA-tarjontatyöryhmä haluaa rohkaista jatkossakin vähittäismyymälöitä kiinnittämään huomiota ikärajavalvontaan. Asia on ajankohtainen muun muassa henkilökunnan rekrytoinnin yhteydessä. Share