Etelä-Karjalassa kiireettömään hoitoon pääsee erikoissairaanhoidossa toiseksi nopeimmin

Julkaistu: 23.2.2018 9:15
Päivitetty: 23.2.2018 9:22

Vuonna 2017 sairaanhoitopiireissä käsiteltiin lähes 1,2 miljoonaa kiireetöntä lähetettä. Nopeimmin hoitoon pääsi Varsinais-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Hoitoonpääsy myös hyvinvointi- ja terveysasemille on parantunut Eksotessa.​​

Kiireettömän hoidon kysyntä sairaanhoitopiireissä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2017 sairaanhoitopiireissä käsiteltiin lähes 1,2 miljoonaa kiireetöntä lähetettä. Kasvua edelliseen vuoteen oli kuusi prosenttia. Nopeimmin hoitoon pääsi Varsinais-Suomessa (mediaani 29 vrk) ja Etelä-Karjalassa (mediaani 30 vrk). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot 12.2.2018.

Etelä-Karjalan keskussairaalassa hoitoonpääsyn kehittäminen on potilasturvallisuuden kehittämisen ohella tänäkin vuonna yksi keskeisistä kehittämiskohteista, vaikka Etelä-karjala on valtakunnallisessa vertailussa hyvässä tilanteessa.

– Tässä tilastossa on kyse kiireettömän hoidon mediaanista. Lääketieteellisesti kiireelliseksi arvioidut potilaat arvioidaan erikseen ja he pääsevät aina nopeasti, kertoo Etelä-Karjalan keskussairaalan johtaja Tarja Nylund.

Koska kiireettömään hoitoon tullaan sairaanhoitopiireissä pääsääntöisesti lähetteellä, niin lähetteiden määrän nousu ennakoi yleensä myös hoidon tarpeen ja hoitoa odottavien määrän kasvua. Alustavan kiireellisyysarvion tekee lähettävä lääkäri. Sen arvioi vielä uudelleen lähetteen vastaanottava lääkäri, joka viime kädessä päättää kiireellisyysluokittelusta.

– Joskus voi kiireettömässä tapauksessa olla lääketieteellisesti perustelua, ettei potilasta kutsuta vastaanotolle heti. Esimerkiksi, jos lähettävä lääkäri on aloittanut jonkun hoidon, on järkevää pyytää potilas vastaanotolle vasta sitten, kun arvellaan, että vaste hoidolle voisi olla arvioitavissa, Nylund lisää.

Vuoden 2017 lopussa lähes 121 000 potilasta odotti hoitoonpääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin. Hoitoa odottaneista 1 418 (1,2 %) oli odottanut yli puoli vuotta pääsyä kiireettömään hoitoon. Pitkään hoitoa odottaneita oli noin 100 henkilöä vähemmän kuin elokuun 2017 lopussa.  Keskimäärin pisimpään hoitoa joutui odottamaan Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Päijät-Hämeessä, joissa odotusajan mediaani oli 48 vuorokautta.

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot on luettavissa tilastokatsauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta​.

Etelä-Karjalassa hoitoonpääsy myös hyvinvointi-ja terveysasemille on parantunut ja siitä löytyy asemakohtaista tietoa Eksoten verkkosivuilta: www.eksote.fi > Eksote > Hoidon saatavuus. Suora linkki sivulle​.


Share