Johdon blogissa: Ihminen kaiken keskelle – oppia Skotlannista

Julkaistu: 16.5.2018 9:00
Päivitetty: 16.5.2018 8:18

Noin 60 suomalaista sote-ammattilaista matkusti huhtikuussa Skotlantiin kuulemaan paikallisista tavoista järjestää palveluja mm. vammaisille henkilöille ja mielenterveyskuntoutujille. Mukana oli henkilökohtaista budjetointia kehittävän Avain kansalaisuuteen -hankkeen ja sen pilottikuntien (kuten Eksote) edustajia sekä kumppaneita Kehitysvammaisten palvelusäätiöstä. 

Kahden tutustumis- ja seminaaripäivän anti oli mielestäni huikaiseva ja ajatuksia herättävä. 

Self-directed support and human rights


Henkilökohtaista budjetointia on Skotlannissa kehitetty vahvasti jo kymmenen vuoden ajan. Palvelujärjestelmää kokonaisuudessaan suunnataan itseohjautuvaan tukeen (self-directed support), jossa henkilökohtainen budjetointi on yksi väline. Perusajatus on, että ihminen itse ohjaa omaa tukeaan ja palvelujaan – ei ammattilainen tai palvelujärjestelmä. 

Ihmisoikeudet toiminnan lähtökohtana kuului puheissa paljon. Kaiken toiminnan tulee edistää ihmisen oikeutta hyvään elämään ja omien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Luotetaan ihmisen kykyyn tehdä hyviä ja rakentavia valintoja – sairaudesta, vammasta tai elämäntilanteen ongelmista huolimatta. Viranomaiskontrolli on minimoitu. Sen sijaan puhuttiin siitä, että ihminen itse kontrolloi tukensa toimivuutta (”in control”). Voimavaroja etsitään myös vahvasti yhteisöistä. 

Suomessa kiistelemme edelleen ajoittain siitä, pitääkö terveydenhuollossa käyttää sanaa potilas vai asiakas. Skotlantilaisten esittelyissä en muista kertaakaan käytetyn kumpaakaan sanaa. He puhuivat ihmisistä: Ihminen kaiken keskelle. Ihmisistä on tultava kansalaisia. Kuulimme myös useiden hyvin erilaisessa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden omia kertomuksia siitä, miten itseohjautuva tuki oli muuttanut heidän elämäänsä onnellisemmaksi verrattuna ”perinteisiin” palveluihin. 

Ihminen voi valita Skotlannin Self-Directed Support –lain perusteella palvelujensa järjestämistavaksi: 

  1. Direct payment: Yhdessä ammattilaisen kanssa määritellään tavoitteet ja henkilökohtaisen budjetin suuruus. Summa maksetaan suoraan ihmisen tilille ja ihminen hallinnoi budjettia omatoimisesti
  2. Ihminen saa ulkopuolista apua ja tukea budjetin hallintaan
  3. Paikallishallinto järjestää tarvittavat palvelut
  4. Edellä mainittujen yhdistelmä. 

Järjestelmä- ja ammattikuntalähtöisyydestä ihmisten aitoon valinnanvapauteen


Henkilökohtainen budjetointi ei ole itsessään autuaaksi tekevä toimintamalli. Suurin anti opintomatkan aikana kuul​lusta ja nähdystä oli toiminnan peruslähtökohtien ja arvojen pohtiminen. Järjestelmä- ja ammattikuntalähtöinen ajattelutapa on meissä syvällä. Se näkyy myös suunnitteilla olevan suomalaisen sote-uudistuksen yksityiskohdissa. Siinäkin korostetaan vallinnanvapautta, mutta keskiössä on asiakkaan oikeus valita palveluntuottaja sen jälkeen, kun ammattilainen on hänet arvioinut. Skotlannin mallin valinnanvapauden keskiössä on jokaisen ihmisen oikeus elää hyvää elämää, jota tarvittaessa tuetaan erilaisin toimintavaihtoehdoin joustavasti.

Suurimpina esteinä ja hidasteina toiminnan kehittymisessä haluttuun suuntaan mainittiin yhteiskunnan ja organisaatioiden asenteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakulttuuri. Me ammattilaiset aika ajoin aliarvioimme ihmisten kyvyn tehdä valintoja ja ohjata omia palvelujaan. 

Tiina Kirmanen
aikuisten psykososiaalisten palvelujen johtaja, EksoteShare