Johdon blogissa: OSALLISUUS – yhteiskehittämistä, voimaantumista ja luottamusta

Julkaistu: 20.4.2018 10:00
Päivitetty: 20.4.2018 9:21

Eksoten vammaispalvelujen sosiaalityö on mukana Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa, VamO- hankkeessa. Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa asiakasosallisuutta vammaissosiaalityössä. Hankkeessa paikannetaan asiakasosallisuutta rajoittavia ja mahdollistavia tekijöitä vammaisten elämäntilanteissa, vammaissosiaalityössä ja toimintaympäristöissä. Lisäksi hankkeessa kerätään, välitetään ja tuotetaan tietoa vammaissosiaalityön asiakasprosessien moninaisuudesta sekä mallinnetaan asiakasosallisuutta tukevia asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta varmistavia toimintakäytäntöjä. VamO - hanke vahvistaa asiakasosallisuudelle rakentuvan vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta sekä harkintaosaamista. 

Asiakkaat ovat oman ympäristönsä ja elämänsä parhaimpina asiantuntijoita


Aito osallisuus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä. Sosiaali- ja terveyspolitiikan avulla tuetaan osallisuutta ja ihmisarvoista elämää. Näihin asioihin vaikutetaan keskeisesti myös työtä, asumista, koulutusta, liikkumista, ympäristöä ja rakentamista koskevilla ratkaisuilla. Vammaispolitiikan periaatteina ovat vammaisten henkilöiden oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Asiakkaat tulee nähdä oman ympäristönsä ja elämänsä parhaimpina asiantuntijoina. Osallisuudessa asiakas on tasavertainen palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.  

Eksoten vammaispalvelujen VamO-hankkeen myötä perustetut asiakasosallisuusryhmät kehittävät yhdessä vammaispalvelujen henkilöstön kanssa esimerkiksi palvelusuunnittelua paremmin osallisuutta tukevaksi. Sen lisäksi yhdessä kehitetään mm. vertaistukea, henkilökohtaista apua, liikkumisen tukea sekä tarkastellaan sukupuolivaikutusten arviointia vammaispalveluissa. Osallisuusryhmässä on kehitetty osallistavaa palvelusuunnittelua. Palvelusuunnitelmassa nostetaan esille asiakkaan voimavaroja sekä vahvuuksia ja suunnitelman kysymykset lähetetään etukäteen asiakkaalle ennakkoon valmistautumista varten. 

Yhdessä tekeminen lisää luottamusta ja voimaantumista


Asiakasosallisuusryhmissä on noussut esille, että yhteiskehittäjyys voimaannuttaa sekä asiakkaita että työntekijöitä. Asiakasosallisuusryhmien toiminta tuottaa hyvää koko vammaispalvelujen toiminnalle. Kehittäjäasiakkaat toimivat ryhmien puheenjohtajina ja se poistaa valta- ja vastakkain asettelua työntekijän ja asiakkaan väliltä. Asiakkaiden palaute ryhmien toiminnasta on ollut positiivista. Asiakkaat ovat olleet toimintaan erittäin sitoutuneita ja innostuneita. On selvää, että ryhmien toimintaa jossain muodossa tullaan jatkamaan myös hankkeen päättymisen jälkeen arvokkaaksi osoittautuneen yhteistyön johdosta. 

Osallisuusryhmä on tuottanut arvokasta tietoa siitä, että tärkeinä pidetyt vuorovaikutustaidot tulee työntekijöillä olla hyvät ja kommunikoinnin sujuvaa nimenomaan osallistavassa palvelusuunnittelussa. Näin asiakas kokee aidosti tulleensa kuulluksi ja ​saavansa hyvää palvelua. Kokonaisuutena asiakasosallisuusryhmien toiminnan tuloksena on se, että kun asioita kehitetään yhdessä, niin sillä saavutetaan parhaiten aitoa osallisuutta, voimaantumista ja keskinäistä luottamusta. Omasta mielestäni kulmakivenä aitoon osallisuuteen on erilaisuuden hyväksyminen, niin asiakkaiden parissa kuin työntekijöiden. Meistä jokainen on yhtä arvokas. Erilaisten ihmisten parissa työskentely on rikkautta ja jokaisessa kohtaamisessa on jotain opittava. Asiat saattavat vaatia hieman enemmän vaivannäköä mutta kaikki on sen arvoista.

Tunnen ylpeyttä henkilökuntaani kohtaan. Työntekijät ovat aina olleet valmiita kehittämään – vaikeinakin aikoina – vammaispalveluja kohti parempaa ja myös kohti parempaa osallisuutta. Asiakkaita on onnistuttu kuulemaan aidosti ja itsemääräämisoikeutta on vahvistettu läpi vammaispalvelujen. Suuri kiitos kuuluu kaikille VamO - hankkeen parissa työskenteleville ja myös muille koko vammaispalvelujen henkilökunnalle yksiköt (asuminen, toiminnalliset palvelut) mukaan lukien. Olen nähnyt pitkällä aikavälillä kuinka työntekijät tekevät sitoutuneesti työtään suurella sydämellä asiakkaidemme parhaaksi. Toivon, että tulevaisuuden rakenteissa tämä kaikki hyvä säilyy. Eksotessa on ollut hyvä työskennellä ja tukea saa aina tarvittaessa. Olen kiitollinen myös asiakkaillemme, jotka ovat antautuneet arvokkaaseen yhteistyöhön kanssamme! Vielä on paljon yhteistä tehtävää, mutta oikea reitti siihen on löytynyt.

On helppoa olla samaa mieltä,
on helppoa olla mieletön,
vaan enemmän löytää,
kun poikkeaa tieltä ja 
oikaisee läpi metsikön. 
(Juice Leskinen)

Työnintoa ja hyvää kevättä kaikille!

Merja Heinonen
vammaispalvelujen johtaja, Eksote


Share