Johdon blogissa: Onko sote-uudistuksessa valuvikoja?

Julkaistu: 8.3.2018 10:00
Päivitetty: 8.3.2018 9:59

Valuvika -sanan käyttö on yleistynyt useissa yhteyksissä. Sanakirjan mukaan valuvika on valukappaleeseen valettaessa syntynyt virheellisyys. Lähtökohtaisesti tällaista vikaa on hyvin vaikea korjata paikkaamalla tai hitsaamalla, vaan sen tilalle tarvitaan uusi parempi valu. Valuvian metaforinen käyttö on sittemmin laajentunut järjestelmiin ja jopa meihin ihmisiin. Kussakin meissä voi olla monenlaisia ja muotoisia valuvikoja. Osa niistä on harmittomia, osa korjattavissa ja osan kanssa on vaan opittava elämään. Virossa etuliite valu kuvaa kipua, vaivaa, särkyä ja peavalu tarkoittaa päänsärkyä.

Vuosi sitten sote-valinnanvapaudessa havaittiin olevan valuvika suhteessa perustuslakiin. Tuolloin esillä oli, että valinnanvapauden uudet lait eivät saa johtaa ristiriitaan perustuslain kanssa tai vaarantaa kaikkien kansalaisten oikeutta yhdenvertaisiin palveluihin. Vaikka valinnanvapaus herätti ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia, se itsessään ei ollut ongelma. Pääsääntöisesti hyvänä uudistuksena nähtiin, että asiakas saa valita julkisen, yksityisen tai järjestön tuottaman palvelun, ja hinta asiakkaalle kaikilla tuottajilla on sama. Enemmänkin ongelmaa tuotti yhtiöittämisvelvoite ja kiireinen aikataulu, johon liittyi riski, että maakunnat eivät ennättäisi ajoissa valmistautua muutokseen. Uusi valinnanvapauslakiluonnos valmistui loppuvuodesta 2017. Lakiluonnos sisälsi useita parannuksia verrattuna aikaisempaan versioon. Yhtiöittämispakko poistettiin lakiluonnoksesta ja myös lain toimeenpanon aikataulua väljennettiin. Asiantuntija-arvioiden mukaan lakiluonnokseen jäi kuitenkin vielä korjattavaa esimerkiksi asiakasseteleihin ja niiden kustannusten hallitaan nähden.  

Sote-uudistuksen yksi keskeinen tavoite on, että toimintatapoja uudistamalla ja järkeistämällä hillitään kustannusten kasvua. Tavoitteena on saada aikaan kolmen miljardin säästö vuoteen 2030 mennessä. Uuden myrskyn politiikan vesilasissa aiheutti kansanedustaja Lepomäen tuore ulostulo sote-uudistuksessa. Lepomäen mukaan uusi malli ei tuota sille asetettuja säästöjä, eikä syytä ole olettaa, että laki parantaisi asiakkaiden palvelujen laatua tai niiden saatavuutta. Vielä on vaikea arvioida myrskyn jälkiä, mutta peavalua se voi eri puolilla​ aiheuttaa.

Joka tapauksessa toimintaympäristö muuttuu vauhdilla. Muutoksessa on opittava elämään, vaikka se tuo mukanaan epävarmuutta tulevaisuudesta. Uusia palvelukokonaisuuksia syntyy ja havaittuja valuvikoja korjataan jatkossakin. Kunhan muistetaan, että Suomen perustuslaki säätää, että kaikkien kansalaisten on saatava välttämätön toimeentuloturva ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Marja Kosonen
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, Eksote


Share