Johdon blogissa: Yhteinen työ

Julkaistu: 19.9.2018 15:00
Päivitetty: 19.9.2018 15:15

Me, eksotelaiset, olemme olleet yhteisen työn äärellä jo vuodesta 2010. Tuolloin, Eksoten alkuaikoina, työskentelimme ”hartiavoimin” yhteisen työn eteen. Edelleen tuo yhteisen työn käsite on ajankohtainen.

Mitä tuo yhteinen työ sitten on? Onko se sitä, että kuntalaiset saavat palvelunsa ”yhden luukun” periaatteella? Onko se palvelujen yhteensovittamista asiakkaan kannalta sujuvaksi kokonaisuudeksi? Onko se monialaista tiimityötä? 

Varmasti kaikkea tätä, mutta mitä suurimmassa määrin se on samassa veneessä olemista, samaan suuntaan soutamista. Se on yhteisiä tavoitteita ja yhteisiä näkyjä tulevaisuudesta. Ennen kaikkea se on kuntalaisten / asiakkaiden pitämistä keskiössä, tähtenä, jota varten me työtämme täällä olemme tekemässä.

Yhteiseen työhön tulee panostaa ja sitoutua, se ei tapahdu itsekseen. Siihen tulee sitoutua, vaikka olisi välillä erimieltä, vaikka henkilökemiat eivät aina suju, vaikka itsellä olisi vahva näky siitä, miten asia pitäisi hoitaa. Yhteinen työ ei onnistu ilman muita, ilman oivallusta, että yksin meistä ei kukaan ole se ”sateentekijä”. 

Muutama päivä sitten kuulin eräältä kollegalta mielestäni kuvaavan sanonnan: ”Ei mennä paaluttamaan toisen tontille!". ​Sekin kuuluu yhteisen työn periaatteisiin! Itselleni se tarkoittaa sitä, että siinä yhteisessä työssä hoidamme oman sarkamme niin hyvin kuin pystymme ja annamme toisten hoitaa omansa ja kunnioitamme ”toisen tonttia”. Niistä tonttien rajoista meidän täytyy siinä yhteisessä työssämme pystyä puhumaan. Puhumisen lisäksi on pystyttävä sopimaan siitä, miten tonttien välillä ja yhteisillä rajamailla toimitaan. 

Yhteinen työ yltää myös asiakkaaseen. Se on asiakkaan kohtaamista kumppanina, ei erilaisten tukitoimen ja palvelujen kohteena. Yhteinen työ on toisen kuuntelemista, kunnioittamista ja hyviä käytöstapoja, puhuttiinpa sitten työkavereista, asiakkaista tai muista yhteistyöverkostojen toimijoista.

Uskon, että meiltä eksotelaisilta löytyy se sama tahtotila kuin tuolloin vuosikymmenen alussakin. Rakenteista huolimatta − tai juuri niiden vuoksi − meidän tulee vain vahvistaa yhteistä työtämme ja sen hiomista tulee jatkaa maakuntamme asukkaiden parhaaksi, riippumatta rakenneuudistuksesta ja sen aikatauluista.

Toivon kaikille iloista syksyä ja intoa yhteiseen työhön!

Riitta Hakoma
perhepalvelujen johtaja, Eksote


Share