Kilpailutetut kiireettömät kuljetuspalvelut käynnistetään 4.6. alkaen laitosten välisistä asiakaskuljetuksista

Julkaistu: 23.5.2018 10:00
Päivitetty: 23.5.2018 9:33

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on kilpailuttanut kiireettömät asiakaskuljetukset hankintalain perusteella. Kilpailutus koskee Eksoten henkilökunnan tilaamia asiakaskuljetuksia (esim. päivätoimintaan) sekä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettäviä kuljetuspalveluja. Kilpailutus ei koske muiden palvelunjärjestäjien (esim. KELA, perusopetus) järjestämiä kuljetuspalveluja.

Kilpailutuksen tavoitteena ovat saavutettavat, ​laadukkaat, turvalliset ja asiakkaiden erityiset tarpeet huomioon ottavat palvelut. Kuljetusten välittäminen autoilijoille keskitetään. Liikennöinnistä huolehtivat kilpailutetut yksityiset liikennöitsijät ja taksiautot. 

Palvelut käynnistyvät 4.6.2018 alkaen Eksoten tilaamista yksittäisistä kuljetuksista, esimerkiksi asiakkaan siirtyessä keskussairaalasta jatkohoitoon Honkaharjun sairaalaan. Muiden Eksoten henkilökunnan tilaamien kuljetusten (saunapalvelu, päivä- ja työtoiminta, vammaisten lasten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajan toiminta) on tarkoitus siirtyä kilpailutetuille palveluntuottajille 1.7.2018 alkaen. 

Asiakkaiden tilaamat kuljetukset pyritään ohjaamaan sopimustoimittajille heti, kun se on mahdollista. Käyttöönoton etenemisestä tiedotetaan kuljetuspalveluja käyttäville asiakkaille kesäkuun aikana kirjeitse ja Eksoten verkkosivuilla. Siihen asti jatketaan nykyisillä ohjeilla ja toimintatavoilla. Porrastetulla käyttöönotolla pyritään varmistamaan kuljetuspalvelujen saatavuus.Share