Kuljetuspalvelujen uusi toimintamalli tehostaa toimintaa

Julkaistu: 20.6.2018 10:00
Päivitetty: 20.6.2018 9:26

Eksote kilpailutti tilausvälityskeskuspalvelun ja kiireettömät henkilökuljetukset. Uusi toimintamalli otettiin käyttöön 4.6.2018. Eksoten kuljetuspalveluun otetaan mukaan palveluntuottajia koko ajan. 

Eksoten yksiköt ovat tilanneet kiireettömät henkilökuljetukset tilausvälityskeskukselta 4.6.2018 alkaen. Toimintatapa helpottaa yksiköiden työtä. Tähän mennessä yksiköiden on pitänyt soittaa palveluntuottajille ja tämä on aiheuttanut paljon lisätyötä. 
− Nyt on vain yksi puhelinnumero, johon soitetaan ja tilausvälityskeskus järjestää kuljetuksen. Järjestelmällä myös varmistamme sen, että kuljetukset ohjautuvat sille palveluntuottajalle, jolle sopimuksen mukainen palvelun tuottaminen kuuluu, kertoo Eksoten logistiikkapäällikkö Henna Granqvist.  

Kiireettömiä henkilökuljetuspalveluja tuottaa tällä hetkellä 25 palveluntuottajaa ja käytettävissä on lähemmäs sata ajoneuvoa.  Saimme hyvin mukaan yrittäjiä, joilla on monipuolista kalustoa asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Moni palveluntuottaja on jo heti sopimuskauden alussa lisännyt kalustoa. K​uljetuksille on tarvetta, joten toivomme, että saamme lisää palveluntuottajia.

Granqvistin mukaan kuljetuspalvelun tarve on suuri, vaikka laitoshoito on vähentynyt. Eksote on velvollinen järjestämään palvelun muun muassa laitoshoitopaikkojen välisiin siirtoihin, sauna- ja päivätoimintakuljetuksiin sekä muun muassa vammaispalvelulain perusteella. Valtaosa Eksoten kuljetuksista on juuri vammaispalvelulain mukaista kuljetustoimintaa.   

Palveluntuottajilta on saatu viestiä, että valmiutta kaluston lisäämiseen olisi enemmänkin, mutta sitä vaikeuttaa kuljettajapula. 

Eksoten kuljetuspalvelutuottajaksi pääsee mukaan koko ajan. 
− Nyt kun taksipalvelut vapautuvat heinäkuun alussa, voivat uudet toimijat tulla mukaan toimintaan eikä heidän tarvitse odottaa seuraavaa mahdollisesti vuosien päästä tapahtuvaa hankintalain mukaista kilpailutusta, toteaa Granqvist. 

Kuljetuspalveluun pääsee mukaan tekemällä osallistumishakemuksen. Kaikki järjestelmään hyväksytyt palveluntuottajat voivat tehdä tarjouksen seuraavalla tarjouskierroksella, joka koskee palvelua 1.1.2019 alkaen. Osallistumishakemus ja sen liitteet löytyvät sähköisessä muodossa osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/default.aspx?p=143&g=a8364fae-eb7b-41b2-870c-4f5c92c0dd9b

Tällä hetkellä Eksoten yksiköt ovat jo mukana uudessa toimintamallissa. Sen käyttö laajennetaan myös asiakkaiden tilaamiin matkoihin. Asiakkaille käyttöönotto tiedotetaan erikseen. 

Kuljetuspalvelut lukuina: 

Arvio tarvittavista palvelumääristä vuodessa:  
  • Vammaispalvelulain (VPL 1987/380), erityishuoltolain (EHL 1977/519) ja sosiaalihuoltolain (SHL 2014/1301) mukaiset kuljetukset 220 000 matkaa vuodessa
  • Eksoten eri yksiköiden välillä tai Eksoten yksiköstä toiseen laitokseen laitossiirtona tehtävät kuljetukset 1100 matkaa vuodessa
  • Vammaisten lasten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajan hoidon kuljetukset ja lasten hammaslääkärikuljetukset 1000 matkaa vuodessa
  • Vanhusten saunakuljetukset 2000 matkaa vuodessa
  • Vammaisten sekä vanhusten päivä- ja työtoiminnan kuljetukset 7500 matkaa vuodessa
  • Tavarakuljetuksia 200 matkaa vuodessa
  • Kuljetuskustannukset olivat noin 5 miljoonaa euroa vuonna 2016

Lisätietoja: 
Logistiikkapäällikkö Henna Granqvist
puh. 040 146 3275
henna.granqvist@eksote.fi
Share