Eksoten valtuuston päätökset 11.11.2019

Julkaistu: 11.11.2019 13:00
Päivitetty: 11.11.2019 13:02
​VALTUUSTON PÄÄTÖKSET

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston päätökset 11.11.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 8 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätösesitys: Valtuusto päättää valita Anneli Myllärisen ja Merja Mälkiän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Hallituksen selvitykset valtuustolle arviointikertomuksessa 2018 esitettyihin kysymyksiin

Päätösesitys: Hallitus antaa valtuustolle esityslistan liitteenä olevat selvitykset vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Arvioinnin väliraportti

Päätösesitys: Tarkastuslautakunta antaa tiedoksi valtuustolle esityslistan liitteenä olevan arvioinnin väliraportin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen ja tilannekatsaus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä

Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi yhteistoimintamenettelyn käynnistämisen ja tilannekatsauksen
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Hankekatsaus 

Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi hankekatsauksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Sidonnaisuusilmoitusten muutokset

Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoituksiin tehdyt muutokset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Tiedoksi merkittävät asiat

Seuraava valtuuston kokous pidetään 18.12.2019 klo 17.00, ryhmäkokoukset 16.00.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on voittanut Vuoden arviointikertomus -kilpailun kuntayhtymien sarjan. Valtuusto onnittelee tarkastuslautakuntaa.

11. Muut mahdolliset asiat

Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka luki valtuustolle aloitteen tilapäisen valiokunnan asettamisesta selvittämään nauttiiko Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen Eksoten valtuuston luottamusta kuntalain edellyttämällä tavalla (aloite liitteenä). Aloitteen on allekirjoittanut 16 valtuuston jäsentä. 

Jäsen Liisa Terävä ehdotti neuvottelutaukoa, puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 12.03-12.13 väliseksi ajaksi.

Päätös: Aloite viedään Eksoten hallituksen käsittelyyn.Share