Potilas- ja asiakastiedot Eksoten arkistoissa

​​​​​​​​

​Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilötietorekisteriä.

Eksoten potilasrekisteri sisältää potilaiden tutkimukseen ja hoitoon liittyviä tietoja. Eksotessa on käytössä sähköinen potilastietojärjestelmä.

Linkki Eksoten tietosuoja- ja rekisteriselosteisiin 
Lue lisää omien tietojen tarkastusoikeudesta ja virheellisen tiedon korjaamisesta 

Omakanta: sähköinen potilastiedon arkisto​


Eksotessa tallennetaan valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon esimerkiksi lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan sekä erityistyöntekijöiden tekstejä.

Tieto siirtyy arkistoon heti kun lääkäri tai mu​u hoidosta vastaava on sen hyväksynyt, viimeistään 7 vuorokauden kuluttua. Poikkeuksellisesti lääkäri voi viivästyttää tiedon näkymistä arkistosta potilaalle hoidollisista syistä.

​Eksotessa hoitotietoja on tallennettu Potilastiedon arkistoon marraskuusta 2014 alkaen. Hoitotietojen kirjaamisen osalta Eksotessa noudatetaan valtakunnallisia kirjaamislinjauksia, jotka löytyvät Omakannan valtakunnallisilta verkkosivuilta​.​​​​​

Ek​​soten osalta on voimassa nämä poikkeukset:
- Eksoten laboratoriotulokset näkyvät potilaalle heti niiden valmistumistuttua. P​atologian tutkimusten viive on 30 vuorokautta.
- Eksoten kuvantamistutkimusten lausunnot (ei kuvia) on tallennettu Potilastiedon arkistoon 3.6.2015 alkaen. Tuloksia julkaistaan kaikista kuvantamisen yksiköistä. Käytännössä tutkimuspyynnöt lausuntoineen näkyvät Omakanta-palvelussa 30 vuorokauden kuluttua tutkimuksen tekopäivästä.

​Potilastiedon arkistoon kirjaudutaan Omakanta-palvelun kautta. Kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin.​

Jos et näe Omakannassa tietoja, vaikka sinun pitäisi ne nähdä, ota yhteyttä Eksoten sairauskertomusarkistoon​, yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta.

Kirjaudu Omakant​aan 
Tutustu Omakantaan 

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittely on alkanut. Lue lisää Kanta-sivuilta:
Sosiaalihuollon arkiston määrittelyt 

Keskussairaalan sairauskertomusarkisto​


Sairauskertomustiedot säilytetään arkistossa lain edellyttämän ajan. Ennen sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoa syntyneet tiedot säilytetään paperimuodossa.

Ennen marraskuuta 2014 tallennetut potilastiedot on arkistoitu keskussairaalan arkistoon, josta niitä voi pyytää nähtäväksi.
Lue lisää potilastietojen tarkastusoikeudesta 

Ulkopuoliset tahot eivät pääse lukemaan potilastietoja. Potilastietoja luovutetaan vain potilaan luvalla ja siitä tulee merkintä sairauskertomukseen. 

Kuolintodistukset


Linkki Vainajan omaisille -sivulle​ 

Potilastietojen luovuttaminen lähiomaisille


Potilasta koskevia tietoja luovutetaan pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. Jos et pysty sairautesi tai tilasi vuoksi antamaan lupaa, annamme tietoja ainoastaan lähiomaisille, jos on oletettavissa, että et kieltäisi tietojen luovutusta.

Potilastietoja voidaan luovuttaa myös laillisen edustajasi (huoltaja, edunvalvoja, valtuutettu) pyynnöstä tai hänen luvallaan,​ jos et ole erikseen kieltänyt tai rajannut tietojen luovuttamista.

Oikeus alaikäisen tietojen tarkasteluun​


Huoltajilla on oikeus pyytää alaikäisten huollettaviensa potilastiedot. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on kuitenkin oikeus kieltää potilastietojen antaminen huoltajalleen. 

Toistaiseksi yli 10-vuotiaista kirjatut tiedot eivät näy huoltajille Omakannassa. Alaikäisen asiointioikeudesta on lisätietoa Kanta-palvelun sivulla.
Lue lisää alaikäisen oikeuksista​ Share