Hoitoon pääsy

​​

Kiireetön hoito

 

Potilaalla on oikeus päästä kiireelliseen hoitoon nopeasti, tarvittaessa päivystyspotilaana. Kiireettömälle hoidolle on säädetty enimmäisajat.

Sairaalan tai terveyskeskuksen erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin lähetettä.

Hoitotakuu perusterveydenhuollossa

 • terveyskeskukseen on saatava arkisin virka-aikana puhelinyhteys välittömästi
 • hoidon tarve on arvioitava viimeistään 3. päivänä yhteydenotosta, ellei sitä ole voitu arvioida heti puhelimessa
 • hoidon tarpeen voi arvioida muukin terveydenhuollon ammattilainen kuin lääkäri
 • hoito on järjestettävä 3 kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista
 • suun terveydenhuoltoon on päästävä 3 kuukaudessa, mutta perustellusta syystä hoitoa voidaan lykätä enimmillään 6 kuukauteen

Hoitotakuu erikoissairaanhoidossa

 • hoidon tarve on arvioitava 3 viikon kuluessa lähetteen saapumisesta
 • hoidon tarve arvioidaan joko lähetteen perusteella tai lisätutkimuksissa
 • arvioinnissa mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset tai erikoislääkärin arviointi on tehtävä 3 kuukaudessa lähetteen saapumisesta
 • hoito ja neuvonta on aloitettava 6 kuukaudessa hoidon tarpeen aloittamisesta
 • lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarve on arvioitava 6 viikossa lähetteen saapumisesta
 • alle 23-vuotiaiden mielenterveysongelmista kärsivien on päästävä hoitoon 3 kuukaudessa hoitotarpeen toteamisesta

Kunnan tai sairaanhoitopiirin on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista.Share