Valinnanvapaus terveydenhuollossa

​​

Hoitopaikanvalinta.fi


Valtakunnallinen sivusto tarjoaa tietoa terveydenhuollon valinnanvapaudesta Suomessa ja terveyspalvelujen käyttämisestä ulkomailla.

Linkki Hoitopaika​nvalinta.fi-sivustolle ​

Terveysaseman valinta

 
Terveydenhuollon asiakas voi valita oman kiireettömän hoitopaikkansa eli terveysaseman mistä tahansa Suomen julkisista terveysasemista. Asiakas valitsee siis terveysaseman ja siihen liittyvät perusterveydenhuollon palvelut. Perusterveydenhuolto sisältää muun muassa terveyskeskuslääkärin ja terveydenhoitajan sekä hammaslääkärin ja hammashoitajan palvelut, neuvolan ja terveystarkastukset, kuntoutuksen ja kotisairaanhoidon. Eri palveluja ei voi valita eri terveyskeskuksista.
 
Eksoten sisällä asiakas voi vaihtaa terveys- tai hyvinvointiasemaa yhtäkin käyntiä varten ilman erillistä ilmoitusta. Muualla Suomessa terveyskeskuksen valinnasta pitää ilmoittaa kirjallisesti sekä asiakkaan uudelle että vanhalle terveysasemalle. Ilmoitus terveysaseman valinnasta on tehtävä kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä. Hoitovastuu siirtyy kokonaan uudelle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä.
 
Jokaisesta siirtyvästä perheenjäsenestä on tehtävä oma ilmoitus. Lapsen ilmoitukseen tarvitaan huoltajien allekirjoitus.
 
Valinnanmahdollisuus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa tai pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei myöskään ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle. Uudella terveysasemallasi sinulta veloitetaan asiakasmaksut kyseisen kunnan päätösten mukaisesti.
 

Ilmoituslomake terveysaseman valinnasta

 
Täytä ilmoitus terveysaseman valinnasta kahtena kappaleena. Toimita ilmoitus sekä nykyiselle terveysasemallesi että valitsemallesi uudelle terveysasemalle. Voit myös tehdä ilmoituksen Eksoten sähköisen asioinnin kautta (kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen). Hoidon järjestämisvastuu siirtyy uudelle terveysasemalle kolmen viikon kuluttua siitä, kun ilmoitus on saapunut sinne.
 
 

Hoitosuunnitelman mukainen hoito ns. kakkospaikkakunnalla

 
Voit saada hoitosuunnitelmasi mukaisia palveluja ns. kakkospaikkakunnalla, jossa oleskelet pitempiä aikoja esim. työn, loman tai lähiomaisen vuoksi. Toimita hoitosuunnitelma ja ilmoitus kakkospaikkakunnalle viimeistään kolme viikkoa ennen tarvitsemaasi käyntiä.
 

Hoitavan ammattihenkilön ja lääkärin valinta

Potilaalla on oikeus valita myös häntä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, yleensä lääkäri, silloin kun valinta on terveydenhuollon yksikön kannalta järjestettävissä. Potilas on mahdollisuuksien mukaan ohjattava jatkohoitoon häntä aiemmin hoitaneelle lääkärille.
 

Erikoissairaanhoidon hoitopaikan valinta

 
Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä erikoislääkärin tutkimusta tai hoitoa. Lähettävä lääkäri päättää potilaan jatkotutkimuksen tai -hoidon tarpeesta. Kun tarve on todettu, lääkäri voi kirjoittaa lähetteen jatkotutkimuksiin tai hoitoon periaatteessa mihin tahansa kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikköön Suomessa.

Lääkäri ja potilas päättävät yhdessä, mihin sairaalaan potilas lähetetään. Samalla lääkäri varmistaa, että valittavassa sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Potilas lähetetään kyseisen erikoisalan lääkärin polikliiniseen arvioon, ei suoraan sairaalahoitoon.

Kiireellinen hoito 

 
Kunnilla ja kuntayhtymillä on aina velvollisuus järjestää kiireellistä hoitoa kaikille henkilöille näiden asuinkunnasta riippumatta. 

 

Matkat korvataan lähimmän hoitopaikan mukaan

 
Potilaan valinnanvapauden laajeneminen ei muuta matkojen korvausperiaatetta. Kelan matkakorvaukset korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta kyseessä olevan palvelun voisi saada. 

Erikoissairaanhoidon palvelujen osalta korvataan matka niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan. 

 

Hoitoon hakeutuminen ulkomailla

 
Terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon kiireettömän hoitopaikan valinnanvapaus perustuu kotimaassa terveydenhuoltolakiin. EU:n potilasdirektiivin mukaan EU:n kansalaiset voivat vuoden 2014 alusta lähtien hakeutua hoitoon myös ulkomaille.

Potilaalla on oikeus saada hoitoa toisessa jäsenmaassa samoin perustein kuin hän saisi vastaavaa hoitoa kotimaassaan. Potilasdirektiivin mukaista hoitoa korvataan samoin periaattein kuin sairausvakuutus (Kela) korvaa hoidosta Suomessa yksityisessä terveydenhuollossa. Hoidon kustannukset ja kunkin maat käytännöt esimerkiksi hoitovirheiden kohdalla on hyvä selvittää etukäteen.


Share