Väliaikainen toimielin (VATE) ja valmistelutyöryhmät

​​ ​
Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan väliaikainen hallinto huolehtimaan niistä välttämättömistä ehdotetun voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022. Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Siirry tästä VATEn ​​toimintaa esittelevälle sivulle.

Valmistelutyöryhmät


Etelä-Karjalan hyvinvointialueen käytännön valmistelutyötä tehdään viidessä VATEn alaisuudessa toimivassa valmistelutyöryhmässä. 

  1. Hallinto, talous ja tukipalvelut (pj. Eksoten talousjohtaja Liisa Mänttäri)
  2. Johtaminen, osaaminen ja organisoituminen (pj. Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela)
  3. Palvelujen järjestäminen ja strategiat (pj. Eksoten kehittämisjohtaja/vastuuvalmistelija Merja Tepponen)
  4. Yhdyspinnat (pj. Eksoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päällikkö Aija Rautio ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Tuomas Pylkkänen)
  5. ICT (pj. Eksoten tietohallintopäällikkö Mika Mitikka)

Valmistelutyöryhmien jäsenet ovat Eksoten, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sekä Etelä-Karjalan kuntien johtavia viranhaltijoita ja asiantuntijoita. Työryhmissä on mukana myös henkilöstön edustus. Työryhmien puheenjohtajat johtavat oman kokonaisuutensa valmistelua.


Alueellisen_toimeenpanon_tiekartta.jpgShare