Aluevaalit

​​​​​

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus kuntavaalien tapaan. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Jatkossa aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. 

Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta näissä ensimmäisissä aluevaaleissa Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle valitaan aluevaalilaissa määritetty vähimmäismäärä aluevaltuutettuja (59) ja heille varavaltuutetut.

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa. Valtuusto päätöksillään joko hyväksyy tai hylkää aluehallituksen esitykset. Aluevaltuuston tehtävänä on vastata myös siitä, että asukkailla on käytössään monipuoliset osallistumisen mahdollisuudet. Aluevaltuusto päättää viime kädessä siitä, että hyvinvointialueella otetaan käyttöön parhaat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotka ovat eduksi koko hyvinvointialueen kannalta. 

Tulisitko sinä ehdokkaaksi? 


Aluevaalien ehdokkaiksi tarvitaan maakunnan eri puolilta sosiaali- ja terveysalan asioita tuntevia ja niistä kiinnostuneita sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevia eri ikäisiä ihmisiä, jotka ovat osaavia, tunnettuja ja yhteistyökykyisiä ja joilla on mahdollisuus kerätä ääniä yli puolue- ja kuntarajojen. Vaaleissa pääsemme äänestämään ja vaikuttamaan siihen, ketkä jatkossa Etelä-Karjalan sote-palvelujen järjestämisestä päättävät.

Vaalien tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:
 • vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
 • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle: viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) ja ehdokkaat julkaistaan vaalit.fi-verkkopalvelussa: 23.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12.–18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12.–15.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022 
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.
Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue ja ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle. 

Lue lisää ehdokasasettelusta Oikeusministeriön vaalit.fi​-verkkopalvelusta ja esim. Aluevaltuutetun oppaasta.

Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Suhteellinen vaalitapa aluevaaleissa tarkoittaa sitä, että jos puolue saa noin 20 % vaaleissa annetuista äänistä, se saa myös noin 20 % jaettavina olevista paikoista. 

Äänestäminen aluevaaleissa


Aluevaaleissa äänioikeutettu voi äänestää yhdellä seuraavista tavoista:

 • äänestäminen vaalipäivänä sunnuntaina 23.1.2022: 
  • Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

 • äänestäminen ennakkoon:
  • Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestäminen onnistuu kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022. Löydät ennakkoäänestyspaikat Oikeusministeriön vaali.fin tieto- ja tulospalvelusta​​​.
  • Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.
  • Jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, hän voi äänestää ennakkoon kotona. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava omalle kotikunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 11.1.2022 klo 16 mennessä. 

 • ​Äänioikeutettu voi äänestää ulkomailla jollain seuraavista tavoista: 
  • Äänestäminen Suomen edustustossa tai niiden toimipaikassa. Niissä voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu, esimerkiksi ulkosuomalainen, mutta myös lomamatkalla, töissä tai opiskelemassa oleva.
  • Kirjeäänestys. Ulkomailla pysyvästi asuvat ja vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.
  • Laivaäänestys. Ulkomailla olevissa suomalaisissa laivoissa järjestetään ns. laivaäänestys laivan henkilökunnalle. 
  • Lue lisää ulkomailla äänestämisen tavoista www.vaalit.fi 

Verkkobanneri_yhteistyokumppanit_FI.jpgShare