Kysy hyvinvointialueesta

​​


Mitä haluaisit tietää Etelä-Karjalan hyvinvointialueen valmistelusta tai toimeenpanosta?
Mihin et ole vielä saanut vastausta tai mikä asia askarruttaa sinua?
Voit kysyä sekä sote-uudistuksesta että pelastustoimen uudistuksesta. 

​Laita kysymyksesi oheisen linkin kautta. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian. Saat  halutessasi vastauksen sähköpostiisi ja keräämme kysymykset vastauksineen myös tälle sivulle. Voit kysyä myös täysin nimettömänä.

Tästä linkistä voit laittaa kysymyksesi Etelä-Karjalan hyvinvointialuetta koskien!


Usein kysytyt kysymykset Etelä-Karjalan hyvinvointialueesta (UKK)


​Hyvinvointialueet


Miksi sote-uudistus tehdään?

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on vajaalla 200:lla kunnalla tai kuntayhtymällä ja pelastustoimen järjestäminen on 22 pelastuslaitoksella. Eri kokoisten toimijoiden resurssit ja osaaminen palvelujen järjestämisessä vaihtelevat merkittävästi. Asukkaiden yhdenvertaisuus palvelujen saannissa ei toteudu. Väestöryhmien väliset ja alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat edelleen suuret. Tulevaisuudessa ikärakenteen heikentyminen lisää palvelujen tarvetta ja kustannuksia. Tarvitaan vahvemmat järjestäjät vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta siten, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti. Siksi vastuu palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta siirretään 21 hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupungille. Jatkossa hyvinvointialueilla on vastuu huolehtia palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Uudistuksella tähdätään siis yhdenvertaisiin ja laadukkaisiin palveluihin, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen sekä palveluiden saatavuuden parantamiseen etenkin perustasolla. Uudistus pyrkii myös hillitsemään kustannusten kasvua ja turvaamaan ammattitaitoisen työvoiman saannin.​

Mitä tapahtuu henkilöstölle?

Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella 1.1.2023 alkaen Etelä-Karjalan hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Sote-uudistuksessa tapahtuu Suomen historian suurin liikkeenluovutus- ja henkilöstösiirtymäprosessi. 


Aluevaalit


Mistä äänestän aluevaaleissa ja miksi minun kannattaa äänestää? 

Aluevaaleissa valitaan valtuusto hyvinvointialueille. Valtuusto vastaa vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialueella. Sote-uudistuksessa perustettujen hyvinvointialuiden tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut kaikkialla Suomessa. 

Äänelläsi on suora vaikutus toimivaan arkeen. Edustajasi päättävät lähipalveluista ja palveluverkon rakentumisesta, esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemien sijoittumisesta ja niissä tarjottavista palveluista sekä koko hyvinvointialueella tasavertaisesta palvelujen saatavuudesta. Hyvinvointialueella on itsehallinto ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto. 

Hyvinvointialueen palvelut liittyvät ensiparkaisusta elämämme viimeisiin vaiheisiin. 

Hyvinvointialueen tehtäviä ovat
 • perusterveydenhuolto 
 • erikoissairaanhoito 
 • sosiaalihuolto 
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
 • työikäisten palvelut 
 • ikääntyneiden palvelut 
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut 
 • vammaispalvelut 
 • oppilas- ja opiskelijahuolto 
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
 • pelastustoimi 
 
Käytä ääntäsi toimivien palvelujen puolesta! 

​Sinä päätät, kuka oman hyvinvointialueesi aluevaltuustossa on. Aluevaltuusto puolestaan päättää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuodesta 2023. 

Pitääkö minun äänestää oman kuntani aluevaaliehdokasta?

Aluevaalien vaalipiirinä on aina hyvinvointialue. Asuinpaikkasi määrittelee, minkä hyvinvointialueen ehdokasta voit äänestää. Eteläkarjalaisena voit äänestää siis ihan kaikista Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluevaaliehdokkaista sitä henkilöä, joka sinusta parhaiten pystyy päättämään hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttämään hyvinvointialueen korkeinta päätösvaltaa. ​​

Mistä näen kuntani ennakköäänestyspaikat?


Milloin on ehdokashakemusten viimeinen jättöaika ja minne ne tulee palauttaa?

Ehdokashakemukset tulee luovuttaa Etelä-Karjalan aluevaalilautakunnalle viimeistään 14.12.2021 klo 16 mennessä. Lue tarkemmat ohjeet Aluevaalilautakunnan kuulutuksesta. 


Aluevaltuusto


Saako jokainen kunta edustajansa aluevaltuustoon?

Kaikki aluevaltuuston valtuutetut valitaan tammikuun aluevaaleissa. Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa sitä, että puolue saa valittavaan toimielimeen, tässä tapauksessa aluevaltuustoon paikkoja samassa suhteessa kuin se saa ääniä vaaleissa. Jos puolue saa noin 20 % vaaleissa annetuista äänistä, sen tulisi saada myös noin 20 % jaettavina olevista paikoista. Aluevaltuuston paikkajako riippuu siis täysin vaalien äänestystuloksesta.

Missä aluevaltuusto kokoontuu?

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu näillä näkymin Eksoten tiloissa.



Share