Sinä voit vaikuttaa hyvinvointialueen asioihin – hyvinvointi kuuluu jokaiselle

​Asetu ehdokkaaksi! 


Aluevaaleihin ehdolle asettuvalla on historiallisestikin merkittävä mahdollisuus olla rakentamassa kokonaan uutta hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueiden vastuulla on suuri osa julkisten palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Tämän takia ei ole merkityksetöntä, ketkä asioista ovat päättämässä hyvinvointialueella. Aluevaltuuston jäsenellä on tärkeä rooli ja paljon vastuuta hyvinvointialueella. 

Sinäkin voit asettua ehdokkaaksi! Aluevaalien ehdokkaiksi tarvitaan maakunnan eri puolilta sosiaali- ja terveysalan asioita tuntevia ja niistä kiinnostuneita sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevia eri ikäisiä ihmisiä, jotka ovat osaavia, tunnettuja ja yhteistyökykyisiä ja joilla on mahdollisuus kerätä ääniä yli puolue- ja kuntarajojen. Vaaleissa pääsemme eteläkarjalaisina äänestämään ja vaikuttamaan siihen, ketkä jatkossa Etelä-Karjalan sote-palvelujen järjestämisestä päättävät.


Äänestä mielestäsi sopivinta ehdokasta! 


Tulevissa aluevaaleissa on kysymys meitä kaikkia koskettavasta asiasta eli terveydestä ja turvallisuudesta. Yhteisiä asioita Etelä-Karjalassa ovat toimintakyky, terveys, turvallisuus, hyvinvointi ja osallisuus. Niiden pohjalta rakennetaan myös tulevaa hyvinvointialuetta. Jotta Etelä-Karjalassa on jatkossakin hyvä asua, elää, opiskella ja tehdä töitä!

Äänestäjä pääsee omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että palvelut Etelä-Karjalassa toimivat. Yhteistyötä tarvitaan koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kehittämiseksi.

Perehdy ehdokkaisiin ja valitse itsellesi sopivin ehdokas ja äänestä!

Pääset mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen. Osallistu!


Aluevaltuuston tehtävä on vastata siitä, että asukkailla on käytössään monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia voidaan edistää esimerkiksi järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, asukasraateja sekä ottamalla asukkaita mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Aluevaalien äänioikeuden lisäksi hyvinvointialueen asukkailla on äänestysoikeus mahdollisissa hyvinvointialueen kansanäänestyksissä. Asukkailla ja palvelujen käyttäjällä on lisäksi oikeus tehdä hyvinvointialueen toimintaan liittyviä aloitteita. 

Aluehallitus asettaa hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet eri väestöryhmien vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi. Näitä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielimillä on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella: ne ovat lakisääteisiä, mutta niillä ei ole päätösvaltaa.Share