Hallinto ja päätöksenteko

​​​​​​​​​​​​

Eksoten ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäsenet. Valtuusto vastaa Eksoten strategisesta johtamisesta. 

Eksoten operatiivisesta johtamisesta vastaa valtuuston valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tukena erityisesti taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa toimii jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva ​neuvottelukunta. ​​

Kuntien omistajaohjauksen keskeinen väline on kunkin kunnan ja Eksoten välinen vuosittain tehtävä palvelusopimus. 

Eksoten osakkuusyhteisöjä ovat:Share