Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluevaalilautakunta

​​​​​Aluevaalilautakunnan asettamisen peruste 1.7.2021 astui voimaan laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021, "toimeenpanolaki"). Uudistuksessa on perustettu maahan 21 hyvinvointialuetta, joiden päättävänä elimenä toimii aluevaltuusto. Aluevaalien toimittamisesta paikallistasolla huolehtivat kunnat sekä aluevaaleja varten asetettavat vaaliviranomaiset, aluevaalilautakunnat. Toimeenpanolain 16 §:n 2 momentin mukaan aluehallintovirastojen on asetettava kullekin toimialueensa hyvinvointialueelle aluevaalilautakunta ensimmäisiä aluevaaleja varten.

Aluevaalilautakunnan jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa hyvinvointialueen kunnissa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Aluevaalilautakuntaan sovelletaan muutoin, mitä vaalilain (714/1998) 12 a ja 12 b:ssä säädetään. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneiden puolueiden piirijärjestöjä sekä joitakin muita ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä ilmoittamaan ehdokkaansa lautakuntaan. Aluehallintovirasto on pyytänyt sekä miesehdokkaita että naisehdokkaita. Lautakuntaa nimettäessä on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) mukainen sukupuolijakautuma.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut vuoden 2022 aluevaaleja varten Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan ja nimennyt siihen seuraavat jäsenet:

Puheenjohtaja
Pirjo Tella-Pulliainen (Suomen Sosialidemokraattinen puolue)

varapuheenjohtaja
Matti Nenonen (Kansallinen Kokoomus)

muut varsinaiset jäsenet
Tuija Pitkäpaasi (Keskustapuolue)
Jesse Suomalainen (Perussuomalaiset)
Alpo Härkönen (Vihreät)

varajäsenet
Sirkka-Liisa Tolonen (Vasemmistopuolue)
Eija Haiko (Kristillisdemokraatit)
Heljä Porkka (Kansallinen Kokoomus)
Timo Kuhmola (Suomen Sosialidemokraattinen puolue)
Tapio Arola (Keskustapuolue)

Aluehallintovirasto katsoo, että asetettu lautakunta edustaa mahdollisuuksien mukaan äänestäjäryhmien edellisissä kuntavaaleissa saamaa kannatusta. 

Etelä-Karjalan aluevaalilautakunta kokoontuu ensimmäisen kerran järjestäytymiskokoukseen 21.10.2021 klo 16.00.​

Kuulutus, Aluevaalit 2022

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan kuulutus Aluevaaleista 2022, 8.11.2021.pdf

​Esityslistat ja pöytäk​irjat


Aluevaalilautakunnan pöytä​kirja 01-2021, 21.10.2021.pdf

Aluevaalilautakunnan pöy​täkirja 02-2021, 8.11.2021.pdf

​​Aluevaali-infon materiaali ja tallenne

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri järjesti kaksi samansisältöistä tilaisuutta aluevaaleista kiinnostuneille loka-/marraskuussa 2021​. Alla on tilaisuudessa esitetyt diat. Tallenne 17.11.2021 tilaisuudesta löytyy tästä.

Hyvinvointialue ja vaalit_info 21102021.pdf

Share