Esityslistat ja pöytäkirjat

​​​​​​​​​​​Eksote​n toimielinten esityslistat ja​ pöytäkirjat 03/2018 eteenpäin: ​

Esity​slistat ja pöytäkirjat​​​


Hallituksen pöytäkirjat 02/2018 asti​

Valtuuston pöytäkirjat​​ 2017 asti

Eksoten toimielinten kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä internetsivuilla kokousta seuraavana perjantaina. Jos perjantai on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, nähtävänä olopäivä siirtyy seuraavaan arkipäivään. 

Jäljennökset pöytäkirjoista on nähtävillä myös jokaisessa Eksoten jäsenkunnassa. ​​



Share