Yksilöasioiden jaosto


​​Hallituksen yksilöasioiden jaosto ratkaisee yksilöä koskevia asioita, kuten viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa (esim. lastensuojelu-, toimeentulotuki- ja vammaispalveluasiat ja erilaiset korvausasiat) ja päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai muista laissa säädetyistä toimenpiteistä ellei toisin ole säädetty.
 

Jäse​net

 
Berg Ari, puheenjohtaja
Peltonen Pentti, varajäsen
Nummela Tuija, varapuheenjohtaja
Byckling Leena, varajäsen
Tanninen Heikki, jäsen
Salmisaari Timo, varajäsen
Karhu Anu, jäsen
Kauvo Kirsi-Marja, varajäsen
Urpalainen Anu, jäsen
Kohvakka-Turja Leena, varajäsen
Voipio Iikko B., jäsen
Järvenpää Heikki, varajäsen
Heltimoinen Ilpo, jäsen
Papinniemi Markku, varajäsen​


Share