Yksilöasioiden jaosto


​​Hallituksen yksilöasioiden jaosto ratkaisee yksilöä koskevia asioita, kuten viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa (esim. lastensuojelu-, toimeentulotuki- ja vammaispalveluasiat ja erilaiset korvausasiat) ja päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai muista laissa säädetyistä toimenpiteistä ellei toisin ole säädetty.
 

Jäse​net​

 

9.9.2021 - 31.12.2022

Helena Puolakka, puheenjohtaja (varajäsen Irma Hujanen)

Jaana Kiiski, varapuheenjohtaja (varajäsen Milla Eerola)

Kari Rikkilä (varajäsen Harri Vuorela)

Toni Suihko (varajäsen Markku Pentikäinen)

Pentti Peltonen (varajäsen Jarmo Turunen)

Arto Siitonen (varajäsen Esko Ijäs)

Sirkka Littow (varajäsen Tuija Maaret Pykäläinen)​Share