Perussopimus ja hallintosääntö

​​​
​​​Perussopimus

 
Kuntayhtymän nimi on Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Kuntayhtymän kotipaikka on Lappeenranta​.
 
Kuntayhtymän tehtävänä on:

  1. Järjestää kaikkien jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoitolaissa (1062/89) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettu erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto sekä järjestää jäsenkuntien puolesta
  2. kansanterveyslaissa (66/72) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettu perusterveydenhuolto ja
  3. sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) tarkoitettu sosiaalihuolto sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitettu ehkäisevä työ
lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintähuoltoa, jotka jäävät jokaisen kunnan itsensä hoidettavaksi. 

Kuntayhtymä voi järjestää myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluita sekä olla osallisena yhteisöissä, jotka toteuttavat kuntayhtymän tarkoitusperiin liittyviä toimintoja.​

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin peru​ssopimus 1.1.2020 alkaen.pdf


Hallintosääntö

 
Hallintosäännöllä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, johtamisesta ja talouden hoitamisesta.

​Eettiset toimintatavat


Eettiset ohjeet toimivat kentällä tapahtuvan työn ohjaamisen lisäksi erityisesti johtamisen ja päätöksenteon tukena​.

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

 
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma hyväksyttiin Eksoten valtuustossa 16.6.2020.


Konsern​iohje​​

​​

Eksoten konserniohje hyväksyttiin valtuustossa 17.6.2021.

Eksote ko​nserniohje 2021.pdf
Share